Avalehele
Kliendinõustajaks Swedbanki – väärt algus karjäärile või karjääripöördele?

Kliendinõustajaks Swedbanki – väärt algus karjäärile või karjääripöördele?

Häid töökohti on tänapäeval raske leida nagu ka häid töötajaid. Kui oled just ülikooli lõpetanud, on vajalik võibolla oma karjääritee alguses teha kompromisse, et saada vajalikku töökogemust. Või kui juba piisava töökogemusega, kuid mõte ja soov elus midagi uut õppida või muuta, siis on selleks vaja head ja turvalist tööandjat.

„Swedbankis töötab tänase seisuga 244 kliendinõustajat,“ sõnab Ülle Pind, Swedbanki personalijuht, „aga toredatele uutele kolleegidele on meil alati ruumi.“ Ülle sõnul on Swedbankis töötavate kliendinõustajate haridus ja taust väga erinev. „Meie juures töötab  klienditeenindajana edukalt inimesi, kes ei ole õppinud ei majandust ega pangandust, vaid näiteks hoopis sotsiaalteadusi,“ näitlikustab Ülle. „Loomingulisus ja hea inimeste tundmine on hea pagas, millega panka tulla ja siin karjääri alustada.“

Ülle sõnul on eesliini ehk klienditeeninduse üksuse töötajad pangale väga olulised inimesed. Miks? „Suhtluses kliendiga peegeldavad just nemad vahetult meie väärtusi ja kliendile antud lubadusi,“ sõnab Ülle. „Kuna kliendile antavad lubadused on meie usalduse alustalaks, siis uute klienditeenindajate kohapealne väljaõpe on meile oluliseks prioriteediks. Klienditeenindaja töö on vastutusrikas ja nõuabki esialgu palju õppimist, kuid kogenud juhendajate, juhi ja meeskonna tugi on uutel tulijatel meie juures alati olemas.“

Pangas töötades mõistan oma töö olulisust

Danila, kes on proovinud varasemalt kätt töötades nii postkontoris, tehases, puhastusfirmas kui ka kiirtoidurestoranis, on tänaseks jõudnud tööle Swedbanki kliendinõustaja praktikandi kohale. „Minu eelnevad töökohad andsid mulle hea kogemuse, kuid tahtsin alati saada osa millestki suuremast,“ selgitab Danila, miks ta just panka tööle kandideeris. „Pangas töötades mõistan oma töö olulisust ja tunnen panust ühisesse asja.“ Töö kõrvalt õpib Danila ka ülikoolis ning tema jaoks on oluline, et tööandja võimaldab õpinguid tööga ühildada. „Esimesest päevast alates tunnen kolleegide poolt tuge kõiges, mida teen,“ sõnab Danila. „Lisaks saan siin õppida investeerimise põhitõdesid, isiklike rahaliste vahendite arvutamist ja palju muud, mis on kasulik kogu eluks. Näiteks eelarve planeerimine ja haldamine – selleks on vaja õppida finantskirjaoskust ning minu töö Swedbankis aitab sellele palju kaasa.“

Swedbanki karjäärispetsialist Hanna Lember tunnustab Danila otsust proovida kliendinõustaja tööd praktikandina. „See annab hea võimaluse vaadata Swedbanki kui organisatsiooni ja ametit sellise pilguga, kas see võiks olla midagi talle või mitte,“ toob Hanna välja.

Olles Swedbanki töötaja, julgen end nimetada tudengiks finantsülikoolis

Tallinnas Rocca al Mare keskuses kliendinõustajana töötav Aive näeb oma töös võimalust inimestega suhelda. See on töö,  mis sobitub suurepäraselt kokku tema vastuolulise loomuga. „Mulle meeldivad kindlad reeglid, samas erandid, rahu, ent samas suured üllatused,“ ütleb Aive. „Panga kliendinõustaja igapäevatöö on kui hästi kirjutatud näidendi stsenaarium,“ meenutab Aive tunnet ülikoolist, mis tekkis pärast edukat režiieksamit. „On situatsiooni kirjeldust, lahenduste otsimist, dialooge ja vahel ka pikki monolooge kliendilt, draamat ja harva ka tragöödiat.“ Enim naudib Aive tööprotsessi ennast, teades, et suurem osa sõltub just tema oskustest ja kogemustest leida kliendile teda õnnelikuks tegev lahendus ehk lavastada „õnneliku lõpuga etendus“. „Viimane nõuab seejuures pidevat teadmiste lihvimist läbi mitmekülgsete koolituste,“ sõnab Aive, „ning siinkohal pole tööandja seadnud ühtki piiri ― võta vaid koolitusvõimalused vastu ning rakenda oma töös ja arengus. Olles Swedbanki töötaja, julgen end nimetada tudengiks finantsülikoolis, mille kursustel heas mõttes lõppu ei näe…“

Mitmekülgne tööandja väärtuspakkumine ja läbipaistev tasupoliitika

Ülle sõnul valitakse aina enam töökoht mitte ainult selle järgi, kas organisatsioonis on võimalik realiseerida oma professionaalset potentsiaali, vaid selle järgi, kas ettevõte on sama õppimis- ja kohanemisvõimeline kui inimene ise. Professionaalne areng koos valdkonna tipptegijatega on parim investeering iseendasse. „See algab paljuski mõtteviisist ja heast juhtimiskultuurist,“ sõnab Ülle. „Meile on oluline, et inimene saaks maksimaalselt kasvada ja areneda ka panga sees. Oleme võtnud südameasjaks, et meil saavad karjääri teha kõik, kellel on selleks olemas soov ja tahe. Tippjuhtide seas on meil naisi isegi rohkem kui mehi. Kõik sõltub inimesest endast – klaaslagesid meil ei ole.“

Enesejuhtimine ja oma arengu eest vastutamine on Ülle sõnul panga juhtimisraamistiku alustalaks. „Kõik swedpankurid on juhid – enesejuhid,“ ütleb Ülle. „Alates praktikantidest tippjuhtkonnani, alates esimesest tööpäevast kuni töötajani, kes on olnud pangas 40 ja rohkem aastat.“ Et kõik saaksid olla pangas efektiivsed enesejuhid, toetab Swedbank igakülgselt töötajate koolitusi ja õpinguid. „Klienditeeninduse valdkonnas on vajalik läbida kohustuslikud koolitused, mis pangatöö tegemiseks vajalikud,“ toob Ülle välja, „kuid lisaks sellele on võimalik oma enesearengut ka ise planeerida ja läbida soovi korral mis iganes huvipakkuvaid LinkedIn Learningu kursusi, mida saab mugavalt kasvõi terviserajal jalutades teha.“

Kuna pangas tegeletakse väga erinevate valdkondadega, siis sisemine tööturg ja liikumine erinevate ametite vahel on samuti väga aktiivne ja perspektiivikas endale uute võimaluste leidmiseks. „Ligi 60 protsenti vabadest töökohtadest suudame täita oma sisemiste kandidaatidega,“ toob Ülle näiteks. „Meie inimesed õpivad ja proovivad hea meelega erinevaid majasiseseid karjäärivõimalusi ning juhid on sealjuures vägagi toetavad. Ka koolis õppimiseks ja kombineerimiseks tööajaga leitakse Swedbankis paindlikke lahendusi.“
Swedbanki sisemist liikumist ja karjäärieesmärkide seadmist toetab ka läbipaistev palgapoliitika. Swedbankis on palgavahemikud avalikud ning leitavad ka töökuulutustelt.

Ülle toob välja ka mitmekesise väärtuspakkumise, mida ajas uuendatakse. Näiteks on lisaks isiklikele arenguvõimalustele ja stabiilsele töökohale Swedbanki töötajatel võimalus ühe kogumislahendusena kasutada tööandjapensionit, valida endale tööandja poolt kas tervisekindlustus või spordikompensatsioon, kasutada soodsaid pangatooted ja -teenuseid. „Lisaks on Swedbankil oma spordiklubi,“ toob välja Hanna. „Vähem tähtsad pole ka meeskonnaüritused ja ühised peod.“

Üks Eesti ihaldusväärseim tööandja

Eelmisel aastal valiti Swedbank taas üheks ihaldusväärseimaks tööandjaks. Ülle sõnul on kõige alus oma töötajatest hoolimine. „Jälgime ja mõõdame regulaarselt oma töötajate rahulolu ning vajadusel kohandume ajas muutunud soovide ja vajadustega. Peamine võtmesõna on oma inimeste väärtustamine ja välja näitamine, et see, mis on oluline neile, on oluline ka meile.“