Avalehele
Miks loobuda värbamisel stereotüüpsest mõtlemisest?

Miks loobuda värbamisel stereotüüpsest mõtlemisest?

Mida tähendab stereotüüpne mõtlemine värbamisel? Mis on mõttevildakused ja kuidas nende märkamisel hakata enda mõtlemist juhtima?

Mitmekesisus ja kaasatus on üks olulisemaid valdkondi Swedbanki personalitöös. See on osa meie strateegiast ja väärtustest. Sel põhjusel pöörame erilist tähelepanu, et igapäevasesse tööellu oleksid kaasatud võimalikult mitmekülgsed ja oma teadmisi ning kompetentsi jagada soovivad inimesed.

Eesti tööturgu iseloomustab stereotüüpne mõtlemine ja sellest tingitult valitseb tööturul kõrge segregeeritus. „Eesti meeste- ja naiste palgalõhe on üks suuremaid maailmas ning naiste osakaal on tippjuhtide seas väga väike. Ikka veel kehtib arvamus, et tallinlase palk on või peaks olema kõrgem kui sama tööd tegeva inimese töötasu mujal Eestis. Vanuse kasvades väheneb võimalus leida erialast tööd ja säilitada senine elatusstandard,“ loetleb Swedbanki personalijuht Ülle Matt vaid üksikuid näiteid stereotüüpsest mõtlemisest tingitud probleemidest.

Stereotüüpne mõtlemine on ettevõtete juhtimisel äärmiselt kahjulik, sest selle tõttu võib kaotada talente, ideid, turge, võimalusi ning teha valesid otsuseid. “Homogeensel ja pikka aega koos töötanud meeskonnal on harjumus hakata ühtemoodi mõtlema ning inimesed hakkavad rühma enamusest erinevaid arvamusi tagasi hoidma,“ rääkis Swedbank Grupi soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse juht Mare Heinluht. „Mitmed uuringud näitavad aga, et mitmekesiste meeskondadega ettevõtted tabavad 70 protsenti tõenäolisemalt uusi turge ning neil ettevõtetel on uutest toodetest või teenustest keskmiselt 19 protsenti suurem kasum.“

Võtmetähtsusega koolitused

Stereotüüpse mõtlemise välja juurutamiseks on ülioluline teadlikkuse tõstmine ja mitmekesisuse koolituste läbi viimine. Heinluht nentis, et kahjuks on sellistel koolitustel sageli kurikuulus maine ja tihti ei taha juhid neil osaleda. “Loenguformaadid ei tööta. Koolitused tuleb teha praktiliseks, mänguliseks, kaasavaks, emotsioone ja empaatiat äratavaks, erinevaid mitmekesisuse ja kaasamise tahke hõlmavaks,“ sõnas Heinluht. Lisaks peaks koolitus hõlmama erinevaid mitmekesisuse tahke, mitte keskenduma vaid ühele ning rääkima ka inimeste psühholoogiast.

„Edasi viivad koolitused, mis aitavad avada, miks me mõtleme ja käitumine mingit viisi, mitte kurjad sõrme viibutamised, mis käsivad diskrimineerimise ära lõpetada,“ ütles Heinluht.

Swedbankis alustasime stereotüüpse mõtlemise küsimusega tegelemist ja mitmekesisuse teemaliste koolituste välja töötamist 2015. aastal. „Olime suures muutumises, värbasime aktiivselt inimesi ja lõime töökohti, kuid saime aru, et palkame väga palju sarnaseid inimesi, sest juhid eelistavad inimesi oma näo ja kogemuse järgi,“ selgitas Matt. „Oluliseks küsimuseks kujunes, kuidas raamidest välja astuda ja jõuda nende inimesteni, kes aitaks luua lisaväärtusi.“

Aju mängib trikke

Stereotüüpne mõtlemine on peamiselt kinni inimese mõtlemises. „Aju tegutseb ka alateadlikult ja enamasti me ei saagi aru, kui me seda informatsiooni kasutame. Selliseid mõttevildakusi on kõigil,“ sõnas Swedbanki HR Business Partner Margit Treufeldt.

Näiteks kujuneb esmamulje umbes 90 sekundiga, see püsib kaua, seda on raske muuta ja sageli määrab see ära edasise suhtumise inimesesse. Esmamulje kujundamiseks kasutame aga kiiret mõtlemist ja oma alateadlikke mõttevildakusi.

Üheks mõttevildakuseks on stereotüpiseerimine, mis tähendab teatud inimrühma harjumuslike tunnuste üle kandmist isikule. Näiteks 76 protsendil kõigist inimestest esineb mõttevildakus inimese soole mõeldes ning nad leiavad, et mehed sobivad rohkem tööellu kui naised. Samas usume alateadlikult ka seda, et pikemad mehed on paremad juhid. Pea 60 protsenti Fortune 500 tegevjuhtidest on pikemad kui 1,82 meetrit, ehkki Ameerikas on seda kasvu mehi alla 15 protsendi.

Kuidas stereotüüpset mõtlemist vältida?

  • Esimene samm on tunnistada, et teeme mõtlemisvigu ning teadvustada erinevaid vildakusi ja nende võimalikke tagajärgi.
  • Teine samm on avatud suhtlemine ning endalt küsimine, miks ma üht- või teistmoodi mõtlen.
  • Kolmas samm on näidata eeskuju ja julgustada ka teisi olema ausad oma vildakuste suhtes!

Swedbanki Mitmekesisuse Akadeemia ürituste sari on mõeldud kõigile, kes soovivad oma ettevõttes tegeleda mitmekesisuse valdkonna arendamisega. Jagame Swedbanki mitmekesisuse-alaseid teadmisi ja parimaid praktikaid.
Järgmine tasuta Mitmekesisuse Akadeemia üritus toimub 16. juunil ja teemaks on “Kiusamisvaba töökeskkond”. Seminaril osalemiseks registreeri palun enda huvi siin ja me saadame veidi enne sündmust Sulle osalemiseks lingi.

Loe lisaks