Avalehele
Kulude kasv esimeses kvartalis vähendas Tallinki müügiefektiivsust

Kulude kasv esimeses kvartalis vähendas Tallinki müügiefektiivsust

Tallinki reisijate maht kasvas esimeses kvartalis aastaga 170% võrra ja kaubaveomaht 20% võrra. Seoses hotellikülastuste taastumise ootuse, prahtimistulude suurenemise ja Burger King restoranide keti laienemisega ootasime, et Tallinki müügitulud kasvavad 102% võrra. Avaldatud müügitulu vastas peaaegu meie ootustele, kuigi ootasime veidi suuremat tulu jaemüügist.

Vaatamata märkimisväärsele reiside täituvuse kasvule, langes kulumieelne ärikasum EBITDA 4,6 miljoni euro võrra, 11 miljoni eurose kahjumini. Tallinki esimese kvartali aruande kohaselt kasvasid kütusekulud aastaga 153% ehk 17,1 miljonit eurot, mis meie arvutuste kohaselt kasvas 28 miljoni euroni. Lisaks kasvasid tööjõukulud 41% võrra, kuni 33 miljoni euroni. Kokkuvõttes, oodatust suurema kulude kasvu tõttu jäi kulumieelne ärikasum EBITDA meie ootustele 11 miljoni euro võrra alla.

Tallinki reisijate maht taastub, kaubaveomaht teeb uusi rekordeid

COVID-19 piirangud on Tallinki põhiturgudelt peaaegu kadunud, mistõttu on mahtude statistika hakanud järsult taastuma. Meie ootuste kohaselt kasvab Tallinki reisijate maht 3 miljonilt 2021. aastal 5 miljonini 2022. aastal. Arvestades 0,8 miljonilist kasvu perioodil jaanuar kuni aprill, tähendab see 43%-list kasvu perioodil mai kuni detsember. Samuti ootame, et kaubaveo mahud kasvavad 390 tuhande ühikuni 2022. aastal (+6% võrreldes mullusega), mis oleks Tallinki jaoks järjekordne rekord ning tähendaks edasist kasvu 400 tuhande ühikuni 2023. aastal.

Tallink COVID-i järgsel taastumisrallil ei osalenud

Kuna me ei prognoosi positiivset puhaskasumit ei 2022. aastaks ega ka 2023. aastaks, tunduvad lühiajalise kasumlikkuse suhtarvud kallid. Samas, oodatava kasumlikkuse taastumise korral (2024. aasta oodatav kulumieelne ärikasum EBITDA 158 miljonit eurot vs 171 miljonit eurot 2019. aastal), tundub ettevõte 6-kordse 2024. aasta oodatava ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhte juures igati odav.

Kui MS MyStar on kohale toimetatud, tõuseb vaba rahavoo tootlus kiiresti isegi enne, kui saavutatakse positiivne puhaskasum. 2023. aastaks ootame vaba rahavoo (FCF) tootluseks 14% ja 2025. aastaks isegi 25%. Säilitame Tallinki aktsiale 0,7 eurose hinnasihi ja kordame investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 24.05.2022 kell 10:32 ning mis avaldati 24.05.2022 kell 10:32, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallink