Avalehele
18 küsimust ja vastust elukindlustuse kohta

18 küsimust ja vastust elukindlustuse kohta

Elukindlustuse peale mõeldakse tihtipeale alles siis, kui midagi juhtub, kuid praegusel ajal on see mõtteviis muutumas. Mure lähedaste ja enda tervise pärast ning tulevikuga seotud ebakindlus on muutunud igapäevaseks. Inimesed mõtlevad koroonaviiruse tõttu rohkem oma tervisele ja pere heaolule, eriti, kui ollakse pere üks peamistest ülalpidajatest. Sellest tulenevalt on tõusnud ka huvi elukindlustuse vastu, mis on üheks võimaluseks lähedastele rahalise turvatunde tagamiseks, kui pere toitjat peaks tabama õnnetus, raske haigus või surm.

Mida inimesed aga elukindlustuse kohta kõige enam teada tahavad? Jagame 18 küsimust ja vastust elukindlustuse kohta, tõstmaks kõigi huviliste teadlikkust elukindlustusest.

Miks valida just Swedbanki elukindlustus?

Swedbanki elukindlustus hüvitab ka haiguse tagajärjel saabunud surmajuhtumi või puuduva töövõime. Samuti saab meil elukindlustust sõlmida mugavalt ja kiirelt läbi internetipanga ning hiljem vajadusel juba sõlmitud lepingut tasuta muuta – suurendada või vähendada kindlustussummat, vahetada kindlustuse väljamakset saavat isikut või muuta näiteks maksekuupäeva.

Millist elukindlustust te mulle soovitaksite ja miks? Olen Swedbanki klient.

Sobiva lahenduse leidmiseks soovitame külastada meie internetipanka, kust saab elukindlustuskalkulaatori abiga leida enda jaoks sobivama lahenduse.

Küsimuste korral on abiks meie kindlustusspetsialistid telefonil 1513.

Mis vanuseni saab elukindlustust teha?

Elukindlustuse lepingut saab sõlmida 18 eluaastast kuni 69 eluaastani (k.a).

Kas elukindlustust saavad sõlmida ka need kliendid, kellel on näiteks kodulaen võetud teisest pangast?

Elukindlustuse saavad sõlmida kõik täisealised Swedbanki kliendid, sõltumata sellest, millises pangas on tema kodulaen.

Kas elukindlustust saavad teha kõik inimesed, ka mõne terviserikkega?

Elukindlustuslepingutel on erinevad tingimused ning lepingu sõlmimise võimalikkus sõltub paljuski arstlikust diagnoosist. Elukindlustuse lepingu sõlmimise käigus on vaja Swedbanki internetipangas täita ära küsimustik, mille põhjal tehakse lõplik otsus kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Olen olnud kunagi raskelt haige, aga mind on tunnistatud täielikult terveks, kas see mõjutab kuidagi elukindlustuse saamist?

Varasem raske haigus ei tähenda alati kõrgemat elukindlustuse makset või lepingu sõlmimiste keeldumist, kõik sõltub asjaoludest.

Millest sõltub elukindlustuse hind?

Elukindlustuse makse sõltub lepingu sõlmija vanusest, kindlustussummast ning tervislikust seisundist.

Kas ma pean enne elukindlustuslepingu sõlmimist käima ka tervisekontrollis?

Kindlustuslepingut sõlmides palutakse eelnevalt täita elukindlustusankeet ning sõltuvalt täidetud ankeedist otsustab kindlustusandja tervisekontrolli vajaduse. Swedbanki klientidele on tervisekontroll tasuta. Tervisekontroll on samas ka heaks võimaluseks saada oma tervisest hea ülevaade. Tervise analüüs on elukindlustuslepingu üks osa, kuna lisaks õnnetusjuhtumite hüvitamisele katab elukindlustus ka tõsised haigestumised.

Kui suure elukindlustussumma ma peaksin valima?

Elukindlustussumma on kokkulepitud hüvitis, mis inimese surma või püsiva töövõimetuse korral soodustatud isikule välja makstakse. Valitud summa suurusest sõltuvad igakuised kindlustusmaksed. Hüvitise suuruse arvestamisel soovitame arvesse võtta kõikide finantskohustuste (laenud, liisingud, järelmaksud) jäägi ja vähemalt kahe aasta sissetuleku suuruse.

Kas elukindlustus sisaldab ka õnnetusjuhtumite kindlustust, näiteks luumurrud jms?

Swedbanki elukindlustusele on võimalik juurde valida traumakaitse ja sellisel juhul on kindlustusega kaetud ka tõsiste õnnetuste tagajärjel tekkinud trauma.

Kas elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus on kaks eri asja või on nad ühe lepingu all?

Elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus pakuvad kaitsed erinevate juhtumite korral. Meie elukindlustuse lepingule on võimalik lisaks valida õnnetusjuhtumikindlustus ehk traumakaitse ning sellisel juhul on ühe lepinguga kaetud nii surmajuhtum kui ka õnnetuse tagajärjel tekkinud trauma. Täpsemalt saab lugeda meie elukindlustuse lehelt.

Kui inimene sureb, siis kes pärivad elukindlustussumma: kas abikaasa või lapsed? Kas ma pean selleks tegema ka eraldi avalduse?

Elukindlustuse lepingu sõlmimisel tuleb määrata isik või isikud, kellele surma korral kindlustushüvitis välja makstakse. Soodustatud isiku määramisel on kaks võimalust:

  • Konkreetne isik – sellisel juhul märgib kindlustusvõtja lepingu sõlmimisel konkreetse isiku nime ja isikukoodi Soodustatud isikuid võib olla ka mitu ja on võimalik määrata osakaalud, kuidas summa soodustatud isikute vahel jaguneb.
  • Pärijad – selle valiku korral jagatakse elukindlustuse summa peale pärimisprotsessi lõppu seaduslikke pärijate vahel proportsionaalselt.

Konkreetse isiku valimise eeliseks on, et summa makstakse välja kiiresti (viie tööpäeva jooksul pärast vajalike dokumentide esitamist) ja väljamakse ei sõltu pärimisprotsessist, mis võib olla üsna ajakulukas.

Soodustatud isikut saab peale lepingu sõlmimist internetipangas tasuta muuta. Kuna elukindlustuse leping on pikaajaline leping siis tasub aeg ajalt üle vaadata valitud kindlustussumma ja soodustatud isikud ning vajadusel infot ajakohastada.

Mis saab minu kodulaenu maksetest, kui mul on elukindlustus ja minuga juhtub midagi?

Kui elukindlustus on sõlmitud kodulaenu katteks, siis puuduva töövõime või surma korral tagastab kindlustusselts kodulaenu jäägi täielikult või osaliselt pangale, sõltuvalt sellest, mis valik tehti elukindlustuslepingu sõlmimisel. Klassikalise elukindlustuslepingu puhul läheb kodulaenu maksete kohustus üle pärijatele ning elukindlustussumma ehk kokkulepitud hüvitis makstakse välja kindlustusvõtja poolt määratud isikule. Elukindlustuse lepingud ei ole seotud pärimisega, mistõttu võtab kogu protsess väga vähe aega –  reeglina kuni viis tööpäeva pärast kõikide lepingus ettenähtud dokumentide esitamist.

Kui satun autoavariise ja hukkun, siis mis aja jooksul saab elukindlustuses märgitud inimene/inimesed elukindlustuse hüvitissumma?

Hüvitis makstakse esimesel võimalusel peale ettenähtud dokumentide esitamist, reeglina viie tööpäeva jooksul kuid mitte hiljem kui 30 päeva.

Mis dokumendid on vaja kindlustusseltsile õnnetusjuhtumi korral edastada ja kas seda saab ka interneti abil teha?

Õnnetusjuhtumi korral tuleks Swedbanki internetipangas ära täita kahjuavaldus. Nõutavad dokumendid saate edastada meile e-maili teel (isikut tõendav dokument ning ärakiri haigusloost, kus on ära toodud arstliku läbivaatuse tulemus ja märgitud diagnoos, ärakiri võib olla digitaalne). Liiklusõnnetuse või vägivallajuhtumi puhul võib kindlustusandja paluda edastada uurimisasutuste otsus õnnetusjuhtumi põhjuse ja asjaolude kohta. Igat kindlustusjuhtumit vaadatakse eraldi.

Nõu saamiseks on võimalik ööpäevaringselt suhelda meie kahjuabi nõustajatega telefonil 888 2111.

Kuidas ja millal tuleb kindlustusseltsi ootamatust õnnetusjuhtumist teavitada?

Kui inimesega on juhtunud midagi ootamatut, on mõistlik, et sellest antakse kas ise või oma lähedase abil esimesel võimalusel kindlustusseltsile märku, et tagada kindlustussumma kiire väljamaksmine. Seega soovitame hoida oma lähedasi kursis, kuhu nad peaksid pöörduma, kui midagi juhtub. Veel parem oleks oluline info üles kirjutada ning hoida kohas, kust lähedased teavad seda otsida.

Swedbanki elukindlustuse kliendid saavad kahjuavalduse teha mugavalt internetipangas. Nõu saamiseks on võimalik ööpäevaringselt suhelda meie kahjuabi nõustajatega telefonil 888 2111.

Kui teen elukindlustuse, kas siis reisile minnes on vaja lisaks reisikindlustus teha? Pean silmas just tervisega seotud õnnetusjuhtumeid.

Reisile minnes on soovitav sõlmida reisikindlustus, mis katab reisil olles õnnetuste ja haigestumisega seotud arstiabi ning transpordi kulud. Swedbanki reisikindlustust saab väga mugavalt sõlmida meie internetipangas. Elukindlustuse kaitse kehtib küll kogu maailmas, kuid see ei kata meditsiiniabi kulusid õnnetusjuhtumi ja haiguse korral. Elukindlustuse lepingu peamine eesmärk on korvata kindlustatud isiku surma korral lähedastele katkenud sissetulekud ning katta vajalikud suuremad kohustused-kulud.

Kust ma saan teada, milliseid juhtumeid minu valitud elukindlustus kindlasti ei korva?

Swedbanki elukindlustuslepingu välistustega saab tutvuda meie internetipangas.