Avalehele
Kas säästud asendavad kindlustust?

Kas säästud asendavad kindlustust?

Septembri alguses sai 150 000 eestlast pangakontole II pensionisambas kogutud raha, mille keskmine summa ulatus 8500 euroni. Suur osa inimestest arvestab vähemalt osa sellest raha säästudeks, mida varem pole õnnestunud koguda. Tekkinud on küsimus, kas säästude omamine tähendab, et riskide katmiseks pole kindlustusi enam vaja?

Muidugi tundub üleöö pangakontole laekunud tuhandetesse eurodesse ulatuv rahasumma inimestele suur, aga endalt tuleb siiski küsida, et kui Sind tabab raske haigus või õnnetus, mis takistab tööturule naasmist, siis kui kaua Sina ja Su perekond täna kontol oleva rahaga ära elada saaks.

Elukindlustuse olemasolu võib saada oluliseks olukorras, mil raske haiguse korral on vaja tasuda ravikulusid, kus isikule on määratud puuduv töövõime, aga riiklik süsteem ei võimalda alati piisavat rahastust.

Elukindlustus ei kuulu pärandvara hulka ja väljamakse toimub kiiresti

Elukindlustuse puhul tuleb rääkida ka halvimast võimalikust stsenaariumist, kus pereliige sureb. Pensionist saadud raha on pärandvara, mis tähendab, et vara ja kohustuste  jagamine lähedastele käib isiku surma korral läbi pärimisprotsessi, mis võtab aega.  Elukindlustuse lepingu puhul on selle peale mõeldud: see ei kuulu pärandvara hulka ja kindlustusjuhtumi korral toimub väljamakse kiiresti täpselt sellele isikule või isikutele, kellele lepingu sõlminud inimene on soovinud selle jätta. Hüvitisega on võimalik tagastada laenukohustused, mida pensionivara ära ei kata, tasuda matusega seotud kulud ja katta ära sissetuleku langusest tekkinud kulud.

Loe ka: Kogemus: ema ootamatu surm tõi tütre õlgadele kodulaenu

Säästude puhul on oluline ka mõista, et seisev raha kontol kaotab hinnatõusu võrra oma väärtust ja ühel hetkel see oleks vaja väärtuse säilitamiseks või kasvatamiseks investeerida. Investeeringute väärtus sõltub aga majanduse käekäigust ja olenevalt investeeringust ei ole alati raha koheselt kättesaadav. Elukindlustusel on aga fikseeritud kindlustussumma, mis ei ole mõjutatud majanduses toimuvast ja mis makstakse välja koheselt tulumaksuvabalt.

Säästud ja elukindlustus ei ole teineteist välistavad tooted. Riskide riskide maandamiseks on tegelikult vaja mõlemat. Elukindlustus ei aita kõikide majanduslikke raskusi tekitavate riskide vastu, näiteks lahutus või töökaotus, ning säästudest ei pruugi tervisega seotud probleemide korral lihtsalt piisata.