Avalehele
Swedbanki reisikindlustuse COVID-19 kaitse

Swedbanki reisikindlustuse COVID-19 kaitse

Kuigi koroonapiirangud on Eestis hetkel leevenenud, soovitame kõigil välismaale reisijatel tutvuda nii oma reisikindlustuse tingimustega kui reisi sihtkohtariigi nõuetega. Omalt poolt koondasime kokku olulised küsimused ja vastused, mis Swedbanki klientidel nii reisikindlustuse kui krediitkaardiga kaasneva reisikindlustuse kohta tekkida võivad. Sihtkohariigi nõuete osas on abiks Reisi Targalt kodulehekülg.

1. Kas Swedbank pakub oma klientidele COVID-19 lisakaitset?

Jah. Kõikidel meie klientidel, kellel on Swedbanki krediitkaart või kes sõlmivad meie juures reisikindlustuse lepingu, kehtib automaatselt ja ilma lisatasuta ka COVID-19 kaitse.

2. Kas ma pean arvestama ka mingite tingimustega, mis peaksid olema täidetud, et COVID-19 lisakaitse kehtiks?

Jah. COVID-19 lisakaitse kehtib nii meditsiiniabi- kui ka  reisitõrke juhtumite puhul kui valitud on mõlemad kaitsed ning kui täidetud on vähemalt üks järgmistest eeltingimustest:

  • Sul on olemas tõend negatiivse koroonatesti kohta 72 tundi enne reisi;
  • Sul on tõend selle kohta, et oled viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud ja tervenenud;
  • Sul on Euroopa Liidu nõuetele vastav kehtiv COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend.

Dokumendid on vaja esitada kahjujuhtumi korral.

Hea teada! Juhul, kui haigestusid enne reisi algust koroonaviirusesse või Sind määrati lähikontaktseks ja pead jääma Eestis eneseisolatsiooni, ei ole eeltingimuste täitmine vajalik.

3. Kas COVID-19 lisakaitse saamiseks tuleb maksta lisatasu?

Ei. COVID-19 kindlustuskaitse rakendub automaatselt ilma lisatasudeta nii reisikindlustuse sõlminud klientidele kui Swedbanki krediitkaardi omanikele.

Hea teada! Kui Swedbanki krediitkaardi omanik reisib koos oma abikaasa, elukaaslase, alaealiste* laste või lastelastega, siis ka nemad on automaatselt kindlustatud.

*Täisealisele lapsele või lapselapsele kehtib kindlustuskaitse juhul kui ta on 21.aastane (k.a) statsionaarselt õppiv õpilane või üliõpilane ning ei ole abielus.

4. Millised võimalikud COVID-19 lisakaitsest tulenevad kulud mulle hüvitatakse?

Tervikliku kindlustuskaitse saamiseks on oluline, et leping sisaldaks nii medistiiniabi- kui ka reisitõrke kaitset. Kui peaksid reisil olles haigestuma koroonaviirusesse ja vajama haiglaravi, hüvitatakse Sinu meditsiiniabi kulud kuni 12 kuu ulatuses või kuni medistiiniabi kindlustussumma 750 000 euro täitumiseni.

Kui Sinu reis pikeneb seoses koroonaviirusesse nakatumisega ning Sa ei saa meditsiinilistel põhjustel planeeritud ajal kodumaale naasta, hüvitatakse Sinu reisi pikenemise kulud (näiteks täiendavad ööbimiskulud ning uute lennupiletite seotamise kulud).

Kui oled oma reisikindlustuse juurde valinud ka reisitõrke kaitse ning peaksid haigestuma enne reisi või oled märgitud koroonaviiruse tõttu lähikontaktseks ja pead jääma eneseisolatsiooni ning ei saa seetõttu reisile minna, hüvitatakse Sinu reisi ärajäämise kulud. Reisitõrke kaitse aitab hüvitada ka täiendavad kulud juhul, kui koroonaviirust ei ole küll tuvastatud, kuid viiruse sümptomite, näiteks palaviku või köha tõttu ei lubata Sul siseneda reisil olles ühistransporti.

5. Millal on kõige õigem aeg reisikindlustusleping sõlmida?

Reisikindlustuse leping tasub sõlmida juba siis, kui on tehtud esimesed reisimisega seotud kulud, sest nendele juhtumitele, mis on toimunud enne lepingu sõlmimist kindlustuskaitsed ei laiene. Näiteks reisi ärajäämise kaitse (nt haiguse tagajärjel) hakkab kehtima alates kolmandast päevast pärast kindlustuslepingu sõlmimist.

6. Olen reisil ja haigestusin koroonaviirusesse. Vajan haiglaravi ning minu reis võib pikeneda. Kas reisikindlustus hüvitab mulle tekkinud kulud?

Kui Sul olid kindlustuskaitsete kehtimiseks vajalikud eeltingimused täidetud, hüvitab reisikindlustus Sinu meditsiiniabikulud. Samuti hüvitame võimalikud reisi pikenemisega seotud kulud, kui Sa ei saa tervislikel põhjustel plaanitud ajal tagasi koju sõita.

7. Kui reisil olles selgub, et pean jääma sihtriiki karantiini ning ei saa plaanitud ajal koju naasta, kas reisikindlustus katab minu reisi pikenemisega seotud kulud?

Kui oled haigestunud koroonaviirusesse ning pead seetõttu sihtriigis karantiinis viibima, siis hüvitab reisikindlustus reisi pikenemise kulud.

Juhul kui puutusid koroonaviiruse kandjaga kokku, kuid Sul endal koroonaviirust tuvastatud ei ole, siis eneseisolatsiooni jäämist reisikindlustus ei hüvita.

8. Minu reis lükkus paar päeva hilisemaks, kuidas saan vastavalt muuta juba sõlmitud reisikindlustuse lepingut?

Sellisel juhul tuleb lõpetada juba sõlmitud leping ning sõlmida uus, mida saad teha mugavalt Swedbanki internetipangas. Vana lepingu kindlustusmakse kanname Sinu kontole tagasi.

9. Läksime reisile. Lennupiletid ostis minu sõber, kellele tegin ülekande oma lennupileti eest. Nüüd juhtus kindlustusjuhtum, kus pean tõendama lennupiletite eest tasumist. Kas Swedbanki kindlustus aktsepteerib kuludokumendina pangaväljavõtet sõbrale tehtud ülekandest?

Oluline on, et tehtud kulusid oleks võimalik tõendada. Võime küsida konto väljavõtet kust on näha, et reisikulude ülekanne on tehtud teise eraisiku kontole ning vajadusel võime küsida ka teise eraisiku konto väljavõtet, kust oleks näha, et ta on ostnud lennupiletid või tasunud majutuse eest.

10. Lennufirma muutis tagasilennu aega, kuid see ei sobi meile ning peame ostma uued piletid ja paluma juba makstud piletiraha tagastust. Kas reisikindlustus hüvitab meile uute lennupiletite ostu?

Kui lennufirma muutis lennuaegu, on neil kohustus pakkuda vajadusel ka uusi pileteid või tagastada juba makstud piletiraha. Kui kahjujuhtum on seotud reisitõrkega (näiteks lend tühistati või reis jääb ära), siis peaksid esmalt pöörduma teenusepakkuja (lennufirma, reisikorraldaja või majutusettevõtte) poole. Palume meie juures kahjuavalduse teha pärast seda, kui on selgunud, kas ja kui suure osa tasutud reisikuludest reisikorraldaja või lennufirma tagastab.  Reisikindlustus katab reisitõrke alusel ainult neid juhtumeid, mis on lepingutingimustes välja toodud, seega on väga oluline selgitada välja algne põhjus mille tõttu lend ära jäeti. Näiteks, kui põhjuseks oli tehniline rike, siis see on kindlustusjuhtumiks. Samas põhjus, et lennuki täituvus oli liiga väike ja lennufirma otsustas väljalennu ära jätta, ei ole reisikindlustuse poolt hüvitatav.

11. Olen haigestunud koroonaviirusesse, kuid peaksin varsti reisile minema. Võin vahepeal terveks saada, aga ei pruugi. Millisel hetkel oleks õige teha kahjuavaldus, kas kohe või oodata viimase hetkeni?

Haigestumine tuleks arsti poolt fikseerida juhuks, kui reis jääb ära ja selle kohta on vaja esitada tõend kahjukäsitlusele. Kahjuavaldus on mõistlik teha siis, kui kahjujuhtum on reaalselt toimunud. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat, seega on võimalik kahjuavaldust esitada veel päris pikka aega peale kahjujuhtumi toimumist.

12. Millistes riikides Swedbanki reisikindlustus kehtib?

Swedbanki reisikindlustust sõlmides saad internetipangas vastavalt oma reisi sihtkohale valida piirkonnaks kas kogu maailm või Euroopa. Euroopa piirkonna alla kuuluvad riigid geograafilise Euroopa piires, samuti kui sihtkohaks on Araabia Ühendemiraadid, Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Kanaari saared, Küpros, Maroko, Tuneesia ja Türgi. Teiste piirkondade puhul tuleks valida piirkonnaks kogu maailm.

Krediitkaardiga kaasnev reisikindlustus

 1. Kas minu Swedbanki krediitkaardiga kaasa tulev reisikindlustus kehtib kõikjal maailmas?

Swedbanki krediitkaartidega kaasnev reisikindlustus kehtib reisimisel kogu maailmas, välja arvatud kodumaal.

2. Miks ei ole krediitkaardi reisikindlustuse sertifikaadil reisikaaslaste (kaaskindlustatute) nimesid, kellele kindlustuse kaitse laieneb?

Reisikindlustuse sertifikaat on mõeldud saatkondade või riikide jaoks, kes nõuavad riiki sisenemiseks reisikindlustuse olemasolu tõendamist (näiteks Tai). Sertifikaat on  kinnituskiri kindlustuse olemasolu kohta, kus on kokkuvõtvalt välja toodud saatkondade ja riikide jaoks oluline info.

Reisikindlustuse sertifikaat kui selline ei ole kliendi jaoks oluline dokument, kuna reisikindlustuse olemasolu on toodud välja krediitkaardilepingus ning kindlustustingimused on mugavalt kättesaadavad internetipangas. Kindlustusjuhtumi korral ei küsi kindlustus kliendi käest selle dokumendi esitamist. Kahjujuhtumi korral piisab, kui esitad meile oma kaaskindlustatute andmed, juhul kui see on kahjujuhtumist tulenevalt vajalik.

Hea teada! Swedbanki kahjukäsitluse ööpäevaringne telefoninumber on  +372 888 2111.

3. Minu reisi maksumus ületab krediitkaardi reisitõrkekindlustuse limiite, kuidas saaksin ülejäänud reisi maksumusele reisitõrke kaitse?

Kui krediitkaardi reisikindlustuse summast ei piisa, saab olemasolevatele kindlustuskaitsetele lisaks sõlmida Internetipangas juurde täiendava reisikindlustuse. Võimalik on suurendada nii reisitõrke kui pagasi summat ning vajadusel valida ka lisakaitseid ohtliku tegevuse või spordireisi jaoks ꟷ vastava valiku kaitsete osas saab teha lepingut sõlmides.

Suurema summa vajadus võib tuleneda kallimatest ja kaugematest sihtkohtadest, kuid kindlasti soovitame üle vaadata ka hüvitiste suurused perega reisimisel. Krediitkaardi puhul laieneb meditsiiniabi kindlustussumma igale kaaskindlustatule eraldi, kuid reisitõrke ja isiklike asjade kindlustussumma suurus on mõeldud ühe krediitkaardi kohta.

Näiteks: kuueliikmeline pere – ema, isa ja kolm alaealist last plaanivad sõita Ameerikasse kuuks ajaks puhkama. Reis läheks maksma 4000 eurot. Isa  Swedbanki Gold krediitkaardiga on perel olemas reisikindlustus, millega on igal pereliikmel olemas meditsiiniabikaitse summas 750 000 eurot, kuid reisitõrke kindlustus on terve pere peale summas 2000 eurot.  Igale pereliikmele soovitame juurde osta reisitõrkekindlustust vähemalt 500 euro ulatuses. Sellisel juhul on küll reisitõrke summaks kokku 4500 eurot, mis ületab reisi maksumuse, kuid see on igati mõistlik, sest kui peaks midagi juhtuma, ei tea kunagi, millise summa eest saab uued tagasilennupiletid osta. Juhul, kui uued lennupiletid on kallimad kui algselt ostetud piletid, on suurem reisitõrke summa igati asjakohane.

4. Kas ma pean reisi eest tasuma krediitkaardiga, et mul hakkaks kehtima krediitkaardiga seotud reisikindlustus?

Swebanki krediitkaardiga seotud reisikindlustus on Sul olemas hetkest, mil oled sõlminud krediitkaardi kasutamise lepingu. Reisikulude eest krediitkaardiga tasuma ei pea. Samas on krediitkaart hea abimees kui Sul on vaja rentida autot või broneerida majutust, sest osade teenusepakkujate juures peab selle jaoks kasutama krediitkaarti. Lisaks kaasneb krediitkaardiga kestvuskaupade ostmisel ostukindlustus.