Avalehele
Tehnoloogiaettevõtted on oluline osa Eesti majandusest

Tehnoloogiaettevõtted on oluline osa Eesti majandusest

Eesti müüb end maailmas kui juhtivat tehnoloogiariiki. Meil on palju iduettevõtteid ja ükssarvikuid ühe inimese kohta. Tehnoloogiaettevõtete osakaal Eesti majanduses on aga väike, 7% sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ettevõtete osakaalu poolest majanduses on Eesti koos Bulgaariaga Euroopas viiendal kohal. Euroopas on mitu riiki, kus IKT-sektor omab suuremat rolli. Iirimaal, kus tegutseb palju suuri globaalseid tehnoloogiaettevõtteid, ulatub IKT osakaal majanduses koguni 17 protsendini. Eestist on IKT roll majanduses mõnevõrra suurem ka Küprosel, Maltal ja Rootsis.

IKT eksport on kasvanud

IKT osakaal ekspordis on suurem kui majanduses. Eelmisel aastal moodustasid IKT-teenused 12% Eesti ekspordist. Erinevalt mitmest teisest valdkonnast on IKT eksport kasvanud.

IKT-sektoris töötab 5% Eesti tööjõust. Kuigi IKT osakaal hõives on suhteliselt väike, on sealsed töökohad kõrge palgatasemega. See tähendab suuremat nõudlust erinevate kaupade ja teenuste järele. IKT-sektoris maksti aastatel 2019–2022 töötasuna 3,5 miljardit eurot ja dividendidena 0,4 miljardit eurot. See on 11% kõikidest palkadest ja dividendidest majanduses nendel aastatel. Kuigi IKT valdkonnas teenitud tulu moodustas märkimisväärse osa leibkondade sissetulekutest ja tarbimisest, on ühiskondlik ebavõrdsus Eesti ühiskonnas euroala keskmise lähedal ja viimastel aastatel pigem vähenenud.

Aastal 2021 esitasid Eesti idufirmade juhid visiooni, mille kohaselt võiksid startup-id moodustada 2030. aastal Eesti majandusest 30%. Eelmisel aastal moodustasid endised ja praegused iduettevõtted Eesti majandusest 2%. Kõik info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtted kokku andsid eelmisel aastal Eesti majandusest 7%.

Tasakaaluka majanduse huvides

IKT-ettevõtete müügitulu oli eelmisel aastal 5 miljardit eurot. Selleks, et 2030. aastaks jõuda 30 protsendini SKTst, oleks järgmise seitsme aasta jooksul vaja IKT-ettevõtete käive kümnekordistada. Suure tõenäosusega ei ole see võimalik ega ka vajalik, sest Eesti majanduse tasakaaluka arengu huvides on lisaks kitsalt tehnoloogiaettevõtetele vaja ka teisi firmasid, mis pakuvad muid kaupu ja teenuseid. Samamoodi nagu inimese organism vajab nii kopse kui ka maksa, vajab Eesti majandus lisaks tehnoloogiaettevõtetele ka tööstust, kaubandust, ehitust ja teisi ettevõtteid.

Küll aga peavad kõik ettevõtted, olenemata oma tegevusvaldkonnast, liikuma tehnoloogia- ja teadmistemahukama tootmise poole. Kuigi Eestis on edukaid IKT-ettevõtteid, on tehnoloogia kasutamine ettevõtetes üsna kesine. Näiteks on Soomes AI-tehnoloogiaid kasutavate ettevõtete osakaal kolm korda suurem kui Eestis. Vähest tehnoloogilist arengut näitab ka suhteliselt väike IKT-spetsialistide osatähtsus töötajate hulgas.

Pikem inglisekeelne ülevaade Eesti IKT-sektorist asub siin: https://www.swedbank-research.com/english/estonian_economy/2024/march/index.csp.