Avalehele
Muudame II samba pensionifondi valimise ja pensioniks kogumise lihtsamaks

Muudame II samba pensionifondi valimise ja pensioniks kogumise lihtsamaks

Alates 2. maist muutuvad Swedbanki II samba pensionifondid K30, K60 ja K100 elutsüklifondideks. Elutsüklifondides muutub aktsiate osakaal ja sellega seotud riskitase ajas automaatselt, nii kaob vajadus fondi vahetada ning oht, et ollakse vanusele mittesobivas fondis.

Viis aastat tagasi tõi Swedbank turule Eesti ainsa elutsüklifondi K1990-1999, mis oli möödunud aastal ka Eesti parima tootlusega pensionifond. Fond on mõeldud 90-ndatel sündinutele ja fondi aktsiate osakaal ning riskitase muutuvad ajas automaatselt. See võimaldab fondis olijatel terve pensionikogumise pikal ajaperioodil olla vanusega sobilikus pensionifondis. Selline lähenemine on noorte poolt hästi vastu võetud ning ka varem sündinud on huvi tundnud, miks neile nii mugavat lahendust pole. Maikuus avaneb sarnane võimalus ka 60-ndatel, 70-ndatel ja 80-ndatel sündinutele.

„Muudatuse eesmärgiks on aidata kaasa, et inimesed koguksid terve kogumisperioodi jooksul neile sobivas fondis. Vaatamata soovitustele koguda vanusele sobivas fondis, on siiski arvestatav kogus inimesi kas liiga konservatiivses või riskantses fondis, mis mõlemad kätkevad endas koguja jaoks arvestavat riski. Aastaid konservatiivses fondis koguv noor jääb nii ilma aktsiaturgudelt saadavalt kasvult ning riskantses fondis koguv pensionieelik või -ealine riskib kogutud pensionivara võimaliku vähenemisega ajal, kus võib olla vajadus kogutut kasutama hakata,“ ütles Swedbank Investeerimisfondid AS-i juht Age Petter.

Praegustes K30, K60 ja K100 fondides on kindel määratud aktsiate osakaal, vastavalt siis maksimaalselt 30%, 60% ja 100%. Uutes elutsüklifondis on arvestatud konkreetsel kümnendil sündinud inimeste II samba investeerimisperioodiga. Alguses on aktsiarisk maksimaalne ning see hakkab ajas vähenema, vastavalt lähenevale pensionieale.

„Elutsüklifondid on kasutusel meie lähiriikides nii Rootsis, Lätis kui Leedus ning enamlevinud ongi kümnendite generatsioonifondid samadel põhjustel, mis on meiegi muudatuse aluseks – inimesed ise ei kipu kogumisperioodiga sobivasse õigesse fondi liikuma. Üleminek elutsüklifondidele tagab selle, et fondis olija ei pea fondi ise vahetama, kuid vastavalt tema vanusele on ta kogu aeg sobivaima riski ja tootlusega fondis,“ lisas Petter.

K100 fond muutub elutsüklifondiks Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele.
K60 fond muutub elutsüklifondiks Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele.
K30 fond muutub elutsüklifondiks Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele.
K10 fond on sobilik 1950-ndatel sündinutele ja elutsüklifondiks ei muutu, kuna sellel kümnendil sündinud on juba pensioniealised või kohe pensioniikka jõudmas ning konservatiivse fondi strateegia on neile sobiv. Muutub vaid K10 fondi nimi ja uus nimi on Swedbanki pensionifond Konservatiivne.

Uued elutsüklifondid jäävad ka edaspidi aktiivselt juhitud fondideks ning fondide eesmärgiks on vastutustundliku investeerimise põhimõtteid järgides investorite vara kasvatamine finantsturgudel.

Fondid K30, K60 ja K100 kujundatakse ümber elutsüklifondideks 2022 aasta jooksul, mitme kuu vältel vastavalt portfellijuhi nägemusele, vältimaks fondides ühekordset olulist riskitaseme muutmist.

Swedbank ei võta oma pensionifondidelt edukustasu ega muid peidetud tasusid. Swedbanki II samba ja III samba pensionitasud on madalaimad Eestis. Swedbank teenis oma klientidele 2021. aastal teise ja kolmanda sambaga kokku ligi 300 miljonit eurot.

Vaata lähemalt swedbank.ee/uuspension lehelt.