Avalehele
Toome turule esimese elutsüklifondi

Toome turule esimese elutsüklifondi

08.12.2016

Alates 8. detsembrist lisandub Swedbanki II samba pensionifondide valikusse esimene elutsükli loogikal põhinev automaatselt juhitud soodsa 0,49% haldustasuga fond. Swedbank Pensionifond K90-99 on mõeldud eeskätt noortele II samba kogujatele, kes on sündinud aastatel 1990 kuni 1999.

Järgnevalt selgitan, mille poolest erinevad elutsüklifondid tavalistest pensionifondidest ning mida tähendab automaatne fondijuhtimine.

Miks on uusi fonde II samba turule üldse vaja?

Automaatselt juhitud II samba fondide loomist on kaalutud juba aastaid, kuid lihtsalt indeksfondide lisamine pensionifondide valikusse ei tundunud siiski piisav. Klientide tagasiside põhjal saame väita, et arvestatav hulk inimesi ei soovi oma pensionivaraga iseseisvalt tegeleda. Nägime, et on vaja targemat lahendust ehk fonde, mida ei pea vahetama vanuse muutudes ja mida saab valida endale terveks kogumisperioodiks.

Elutsüklifondide turule toomine on ajendatud suuresti ka rahvusvahelise pensionituru arengutest, kus on viimasel aastakümnel liigutud indeksfondide ehk automaatselt juhitud fondide ja sealhulgas elutsükli loogikal põhinevate fondide suunas.

Milles seisneb elutsüklifondide eripära ning mida tähendab automaatne fondijuhtimine?

Elutsüklifondide riskiprofiil (st aktsiate ja võlakirjade osakaal) muutub ajas automaatselt koos kliendi vanusega. Nii saab inimene olla ühes fondis terve kogumisperioodi jooksul, tundmata muret, kas fondi investeeringute riskitase vastab tema vanusele.

Automaatne juhtimine tähendab eelkõige kahte asja: (i) fondi investeeringud on paigutatud soodsatesse indeksfondidesse, mis hoiab fondi kulud väga madalal; (ii) fondi investeeringuid ei muudeta sõltuvalt maailma majanduse ja finantsturgude oodatavatest arengutest.

Indeksiks nimetatakse mõnel konkreetsel väärtpaberiturul (nt aktsia- ja võlakirjaturg) kaubeldavate väärtpaberite kogumit. Üldjuhul omavad indeksis suuremat osakaalu sellel turul noteeritud suuremate ettevõtete aktsiad ja riikide või ettevõtete võlakirjad. Indeksi liikumine kajastab turul kaubeldavate väärtpaberite koondliikumist.

Esimene fond on mõeldud noortele. Miks just sellele vanusegrupile?

Esialgu toob Swedbank turule elutsüklifondi Swedbank Pensionifond K90-99, mis on mõeldud 90ndatel sündinud pensionikogujatele. Esimese fondi loome just noortele põhjusel, et oleme täheldanud nende suuremat huvi sarnaste lahenduste vastu.

Fondi riskitase on alguses sarnane meie K4 fondi riskitasemega, kus aktsiate osakaal ulatub maksimaalselt 75%-ni fondi varadest. See ei tähenda, et fondi ei võiks valida ka vanemad inimesed, kuid sellisel juhul tuleb silmas pidada, et kogumise algusaastatel võib turgude kõikumine mõjutada osaku hinda keskmisest rohkem.

Edaspidi on plaanis tuua turule ka elutsüklifondide perekonna teised fondid ehk fondid, mis on mõeldud vanematele klientidele.

Millal eelistada elutsüklifondi ja millal aktiivselt juhitud fondi?

Elutsüklifond sobib eeskätt kliendile, kes eelistab mugavust ning ei soovi aja möödudes tegeleda pensionifondide vahetamisega. Kuna fondis muutub aktsiate ja võlakirjade osakaal vastavalt kliendi vanusele automaatselt, siis alguses, kui pensionini on pikem aeg, võetakse fondis suurema tootluse teenimise nimel rohkem riski. Ajapikku riski vähendatakse, sest pensionieelsel perioodil on eesmärgiks elu jooksul kogunenud pensionivara väärtuse säilitamine. Oluline aspekt elutsüklifondide puhul on ka see, et investeeringud on paigutatud soodsatesse indeksfondidesse, mis hoiab fondi kulud madalal.

Kellele on aga oluline, et pensionifondid investeeriks ka koduturule, siis seda paraku elutsüklifondid ega indeksfondid pakkuda ei saa, sest Baltikumi ettevõtted ei ole globaalsetes aktsia- või võlakirjaindeksites esindatud. Sellise huviga kliendid peaksid jätkuvalt vaatama meie aktiivselt juhitud fondide poole, kus meie üheks eesmärgiks on jätkata koduturule investeerimist. Aktiivse fondijuhtimisega soovime luua meie kliendile lisaväärtust läbi investeeringute lisaks aktsia- ja võlakirjaturgudele ka kinnisvarasse.  Eesmärgiks on pikema kogumisperioodi jooksul kasvatada pensionivarasid turu keskmisest kiiremini.

Loe lisaks: Aeg töötab pensionikoguja kasuks.

Elutsüklifondi valitseb Swedbank Investeerimisfondid AS. Elutsüklifondi prospektiga saate tutvuda alates 08.12.2016 aadressil www.swedbank.ee/fondid.