Avalehele
Investoriks pool aastat enne sündi

Investoriks pool aastat enne sündi

Lastele iseseisva elu alustamiseks raha kogumine võib tunduda keeruline ja tekitada stressi, et kuidas ikkagi soovitud tulemus saavutada. Väikeste summade investeerimisel tuleb edu saavutamiseks keskenduda kolmele märksõnale – madalad kulud, distsipliin ning automatiseeritud investeerimisprotsess. Lapsevanem peab teadma,  millist summat soovib ta lapsele koguda, mis on mõistlik tootluse ootus ning kui palju ta on valmis ise rahaliselt panustama. Suurim viga tehakse tavaliselt kogumisperioodi alustamise viivitamisega ning lapse tuleviku peale hakatakse parimal juhul mõtlema alles siis, kui ta kooli läheb. Nii antakse rahale lühem periood töö tegemiseks ning soovitud eesmärgi saavutamiseks tuleb igakuiselt märksa enam raha investeerida.

Minu lahenduskäik

Plaanin lisaks riigi poolt pakutavale kuisele 80 eurosele lapsetoetusele ise veidi enam kui kaks korda suurema summa tütre portfelli lisada, et iga kuu alguses investeeritaks tütre portfelli 250 eurot. See teeb aastas 3000 eurot ja 18 aastaga kokku 54000 eurot. 8%-se aastatootluse korral kasvab antud summa tütre gümnaasiumi lõpuks pisut enam kui 120000 euro suuruseks. Finantsnutika isana tegin tütrele portfelli juba pool aastat enne tema sündi, eesmärgina liitintressi toel portfelli veel 7000 euro võrra kasvatada.

Tütrele investeerimisportfelli koostamisel sõelusin ma läbi kõik turul pakutavad investeerimislahendused. Teades, et börsidel ei ole olnud ühtegi kahekümne aastast perioodi, kus investor oleks oma alginvesteeringuga miinusesse jäänud, otsustasin natukene enam vaeva näha ja koostada talle ise võimalikult kuluefektiivne ning hajutatud investeerimisportfell.

Analüüsi tulemusena jäi sõelale lahendus, kus igakuiselt läheb püsikorraldusega 150 eurot Robur Global Access Fondi ning 100 eurot Baltikumi aktsiaturgudele. Nii saan ilma tehingutasudeta regulaarselt soetada maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid ning iga uus Nvidia laadne staar on automaatselt ka tema portfellis. Baltikumis sõelusin välja 10 ettevõtet, millesse ma olen pikaajaliselt valmis investeerima ning igakuiselt läheb 100 eurot sel hetkel kõige atraktiivsema hinnaga positsioonidesse.

Tallinna börs tundub täna vihatud, kuid alahinnata ei saa fakti, et tema kogu börsiajaloo keskmine aastatootlus on olnud pisut enam kui 11% aastas. Ilma tehingu- ja haldustasudeta häid dividende maksvate aktsiate tütre portfelli lisamine täidab edukalt ka hariduslikku ülesannet ja aitab mul talle selgitada, kust raha tuleb ja kuidas majandus toimib.

Kelle nimele koguda?

Lastele saab raha koguda nii lapse nimel kui ka lapsevanema investeeringute osana. Esimese variandi puhul läheb väärtpaberikonto lapsele üle tema 18. sünnipäeval ning ta otsustab ise, kas jätkab investeerimisega või müüb investeeringud maha. Lapsevanemal puudub taolisel juhul kontroll, kuidas raha kasutatakse ning puuduliku finantskasvatuse korral võidakse pika aja jooksul kogutud raha kiiresti ära kulutada.

Vanema nimel raha kogudes jääb talle kontroll raha kasutamise tingimuste osas ning vajadusel võib raha lapsele üle anda osade kaupa erinevatel ajahetkedel erinevate eesmärkide saavutamiseks. Nii võib osa või kogu raha lapsele suunata ka peale ülikooli lõpetamist, et see liitintressi toel veelgi enam kasvaks. Kui lapse nimel investeerides saab raha väärtpaberite ostuks tema kontole kanda ainult lapsevanem, siis enda nimel lapsele raha kogudes saavad investeeringutesse mugavamalt panustada ka sõbrad ja sugulased.

Vanema nimel ei tohi laste säästud olla juhul, kui on olemas oht, et need seal ei püsi ning võidakse kergema vastupanu toel ära kulutada. Meie peres me taolist ohtu ei näe ning investeeringute lihtsama haldamise tõttu avasin endale lihtsalt täiendava investeerimiskonto, mis on küll minu nimel, kuid mille vahendeid kasutame tulevikus lapse hüvanguks. Loodame lapse kasvatada niivõrd finantstargaks investoriks, et ta peale ülikooli lõppu kogutud vahendeid kohe kulutama ei hakkagi ning jätkab nende enda iseseisvat kasvatamist. Enda investeerimiskonto sissemaksete arvel saaksin kogutud summa tütrele maksuvabalt üle kanda ning finantsdistsipliini säilitamisel oleks ta 40 aastaselt liitintressi toel miljonär. Nii vähendaksin küll summat, mida saan ise tulevikus oma investeerimiskontolt maksuvabalt välja võtta, aga säilitaksin kontrolli investeeringute juhtimise üle juhuks, kui tütar ei soovigi sellega mingil põhjusel ise tegeleda.

Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Investeeringu väärtus võib ajas nii kasvada kui ka kahaneda. Mineviku tootlus ei viita sarnasele tootlusele tulevikus. Investeerimisfonde valitseb Swedbank Robur Fonder AB. Tutvu fondide põhiteabe ja prospektiga aadressil swedbank.ee.

Märksõnad: Investeerimine