Hindade tõus hoogustus veelgi

Hindade tõus kiirenes juunis 3,8%-ni. Mootorikütused ja elekter kallinesid märgatavalt.