Avalehele
ESG on tulnud ettevõtete igapäeva, et jääda

ESG on tulnud ettevõtete igapäeva, et jääda

Kui keegi küsiks, milline lühend on ettevõtete hulgas trendikaks muutunud, siis võib julgelt vastata, et selleks on ESG – lühend sõnadest „environmental“, „social“ ja „governance“.

Kuigi ESGst lähtuvad investeeringud ja ettevõtte tegevuse kohendamine ei pruugi tänasel hetkel veel olla majanduse ümberkujunemise peamiseks tõukejõuks, hakkavad need üha suuremat mõju omandama. Organisatsioonide juhatused ja juhtkonna liikmed on hakanud rääkima märksa enam ESGst tulenevatest mõõdetavatest tulemusnäitajatest. Miks see siis nii on?

Kui mitmel pool kuuleb juba ESG reformimisest ja sellest, mida oodata ESG 2.0 juures, võib Eestis ESG kohta öelda, et seda toetavad tegevused on laias laastus juurutamata. Muidugi võib olla mõistlik uuenduste juures esmalt vaatlejaks jääda, võtta asju tasa ja targu. Kuid need ootel olijad, kes loodavad, et see trend on mööduv, on teinud valearvestuse. ESG on tulnud, et jääda. Vaid ühtlustatud standardite ja ühisel kujul võrreldavate tulemusnäitajate olemasolu puhul on tarbijatel, klientidel ja investoritel kindlustunne, et nende investeering suundub ettevõttesse, kes oma kasumi eesmärgil ei tee ülekohut keskkonnale, oma töötajatele ega riigile.

Pangad ja regulaatorid ootavad, et ettevõtted edastaksid raporteid võrreldavate standardite alustel, langetamaks argumenteeritud krediidiotsuseid. Siinkohal ei piisa ettevõttes ainuüksi ESG ametikoha loomisest ega jätkusuutlikkuse raporti koostamisest. ESG ei tähenda ainult ametinimetust ja raporteid. See tähendab ühiseid tööpõhimõtteid, muudatuste juhtimist, enda ja oma tarneahela mõõtmist, huvigruppide kaasamist ja teaduslikult tõestatud eesmärkide seadmist.

Novembris ootavad ees seminarid

Levinud ütluse järgi on iga algus raske ja konarlik, kuid sellega ei pea alati leppima kui paratamatusega. Sujuvam kohanemine algab ettevõtte kõige kõrgema taseme mõistmisest, et ühiskonnas on tekkinud ootus, et jätkusuutlikkuse teemadega tegeletakse ja seda tehakse ettevõtte kõige kõrgemal tasemel. Selle juures tuleb ettevõttel teadvustada ESG riske, mis mõjutavad tema tegutsemisvaldkonda.

Swedbank soovib olla oma klientidele toeks, et neil läheks jätkusuutliku arengu jaoks vajalike nõuetega kohanemine ladusamalt. Nii ootavadki novembris Swedbanki kliente ees seminarid tööstus-, põllumajandus- ja kinnisvarasektorile. Täpsemat infot osalemiseks jagame juba lähiajal.

Seminaridel saab täpsemalt teada, millised regulatsioonid on otseselt või tarneahelate kaudu juba rakendunud või lähiaastatel rakendumas. Koos oma ala ekspertidega Sustinerest vaadeldakse sektorispetsiifilisi ESG riske ja räägitakse lahti näited, mida eeskujulikumad ettevõtted on selles vallas juba teinud. Loomulikult kuuleb ka sellest, mida pank uues olukorras teisiti teeb.

Seminaride kõrval alustas Swedbank koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ESG spetsialisti koolitusprogrammi. Esimeses lennus osalejad esitavad jaanuaris lõputöö. Järgmise, juba aasta alguses startiva lennu õppekohtadele on praegu veel võimalik registreeruda. Vaata jätkusuutlikkuse eksperdi koolitusprogrammi kohta lisa siit.

Finantsasutused hakkavad jätkusuutlikkuse põhimõtete, rakendatud poliitikate ja raportite kohta lähiaastatel esitama aina enam küsimusi. Erinevate andmete kogumine, mõõtmine ja raporteerimine saab uueks tavaks. Tarneahela liikmetena osaleb neis ulatuslikes uuendustes suur osa meist. Selleks, et ettevõtted püsiksid konkurentsis on nüüd küll kätte jõudnud muudatuste elluviimise aeg.