Avalehele
Kuidas veenduda, et äriideel on jumet?

Kuidas veenduda, et äriideel on jumet?

Ettevõtlusega alustades on üks põhilisi väljakutseid oma äriidee hindamine, eriti kui kogemus puudub. Kas idee on vettpidav? On sellel pikaajalist potentsiaali? Otsides vastust eesti vanasõnadest, võiks võtta idee hindamise rusikareegliks „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. Ent kuidas võiks äriidee mõõtmine praktikas välja näha? Siin on mõned nipid.

Leia potentsiaalne klient – ja räägi temaga

Kipub olema nii, et äriideest kuulevad esimesena lähedased, kes aitavad nõu ja jõuga katsetamisele kaasa. Ent tasub meeles pidada, et kui sõber või elukaaslane suhtub ideesse skeptiliselt, ei tasu sellest heituda; ning vastupidi – mitte iga positiivne hinnang ei ennusta edu. Põhjus on lihtne: lähedane lihtsalt ei pruugi olla sinu toote või teenuse sihtgrupp. Niisiis on ettevõtlusega alustades mõistlik hoolikalt läbi mõelda, keda näed selle toote või teenuse tarbijana. Seejärel tuleb need inimesed leida ja pidada nendega maha üks aus vestlus.

Sihtrühma intervjuud võivad välja tuua uusi asjaolusid. Näiteks võib selguda, et probleemi, mida ideega lahendama asutakse, ei eksisteerigi. Samas on väga tõenäoline, et intervjueeritava kogemus aitab ideed hoopis paremaks lihvida ja sellele suurema hoo sisse anda. Mida rohkem intervjueeritavaid, seda parem, ent sageli võib juba kolme sihtgruppi kuuluva inimesega vestlemine anda järgmisteks etappideks tugevama aluspõhja.

Lisaks võimaliku kliendi eelistuste väljaselgitamisele saab intervjuudest teada palju muud vajalikku, näiteks milliste müügikanalite kaudu klientideni jõuda, mis müügisõnumid töötavad paremini või kuidas turundamiseks sotsiaalmeediat kasutada. Kokkuvõttes kehtib reegel: mida paremini klienti tunned, seda edukamalt oskad ka toodet luua ja müüa.

Hoia pilk peal võimalikel konkurentidel

Konkurentide analüüsimine annab võimaluse kraadida idee ainulaadsust ning kindlustada, et sarnast mõtet pole juba ellu viidud. Mõistagi ei tähenda sarnase toote või teenuse olemasolu automaatselt, et idee tuleks nurka visata. Selle asemel võiks mõelda, mille poolest teenus võiks konkurentide omadest erineda või kuidas turul olevaid tooteid ja teenuseid paremini ellu viia. See, et turul toimetas Uber, ei takistanud Bolti Euroopa riike üle võtmast!

Tee põhjalik eeluuring ning püüa internetiavaruste põhjal välja selgitada, kas sinu idee on juba mingil kujul teoks saanud. Kuhu paistavad tootearendusega liikuvat võimalikud konkurendid? Millisele suunale või sihtgrupile nemad keskenduvad? Võib selguda, et ehkki konkurendid on tegusad, on nende kvaliteedis puudujääke, mistõttu on läbimõelduma teostusega põhjust konkureerima asuda. Ehk on ideel võrreldes konkurentide lahendustega siiski nišš, mida veel täita pole suudetud?

Otsingumahud aitavad näha klientide pähe

Üks nutikas nipp oma äriideed katsetada on otsingumahte jälgida. Otsingumootorid talletavad sageli lausa kuldaväärt infot. Kui jälgida, mida inimesed otsivad, võib taolise info põhjal eeldada nii mõndagi selle kohta, millist toodet või teenust nad oleksid valmis tarbima. Näiteks kui on huvi tuua turule uus looduslik näohooldustoode, tasub vaadata, milline on spetsiifilise toote või hoopis looduskosmeetika otsimise trend. Märksõnaga „keyword search volume“ võib veebist leida hulga tasuta ja tasulisi tööriistu.

Uuendusliku idee korral tuleb mõistagi arvestada, et kliendid ei saa otsida toodet, mida pole veel olemas. Samuti ei anna otsingumahtude analüüs kasulikku teavet näiteks selle kohta, millist hinda oleksid kliendid valmis maksma. Uuringute tulemused on näidanud, et inimeste väljendatavatel väärtustel ja reaalsetel tegudel – näiteks ostudel – ei ole alati seost. Äriidee kontekstis aitab value-action gap’ile mõtlemine arvesse võtta riski, et vahel võib inimeste valmidus olla nende ütluste põhjal suurem, kui see on päriselt.

Võta abistavatest tööriistadest maksimum

Teadupärast on Eestis sündinud lausa 10 ükssarvikut ehk tehnoloogiaettevõtet, mille väärtus on üle miljardi USA dollari. Algusaastatel on paljud neist saanud rohkelt tuge just kohalike võimaluste kaudu, sest neid on testitud nii kiirendites kui ka häkatonidel.

Pole ka ime, et nii on aastatega tekkinud märkimisväärne kogemustepagas ja tööriistakast, mida alustaval ettevõtjal tasub maksimaalselt ära kasutada. Ka siin tuleb appi otsingumootorite tugi, et leida kasulikke töötube, loenguid, häkatone ja võrgustikke, kus saab inspireerivas seltskonnas idee kandvust katsetada. Samuti võib alustavat ettevõtjat abistada EAS-i äri arendamise keskkond.

Lase klientidel katsetada

Kõige suuremad kulud – ja riskid – tekivad siis, kui ettevõtmisele antakse sisse tõeline hoog. Kui äriidee esmased analüüsid tunduvad lootusrikkad, on alustaval ettevõtjal tihti mõistlik arendada võimaluse korral välja toote või teenuse esmane prototüüp, mida tasub enne täiskäigu andmist testida. Inimeste tähelepanu on üürike: kui toode või teenus on turule toodud läbimõtlemata, võib esimene kasutajakogemus osutuda negatiivseks ning teist võimalust sageli ei tekigi.

Sihtgruppi kuuluvad inimesed saavad näiteks valminud veebilehte või füüsilist toodet katsetades anda väärt tagasisidet funktsionaalsuse, disaini või kasutajamugavuse kohta. Kui murekohad või disainivead selguvad võimalikult vara, annab see võimaluse need lahendada – või hoopis näitab seda, kas kliendid peavad toodet-teenust endiselt potentsiaalikaks.

Kui aga tegu on hobiga, mida on huvi äriks arendada, siis tasub kaaluda, kas portfoolio täiendamiseks on mõtet teha mõned esimesed tööd tasuta. Lisaks võiks uurida, ehk on mõni valdkonna ekspert valmis tehtud tööle asjakohast tagasiside andma.

Kui oled veendunud, et sinu äriideel on jumet ja otsustad alustada ettevõtlusega, siis saad ettevõttele pangakonto avada mugavalt meie alustava ettevõtte lehel.