Avalehele
Enefit Greenilt teises kvartalis oodatust madalamad tulemused

Enefit Greenilt teises kvartalis oodatust madalamad tulemused

NordPool elektribörsi andmetel oli teise kvartali elektrihind Eestis keskmiselt 74 eurot MWh kohta (25% väiksem võrreldes eelmise kvartaliga). See hind on ligi poole võrra madalam kui  eelmise aasta samal perioodil (142 eurot MWh kohta).

Läti, Leedu ja Poola turgudel võis täheldada sarnast hinnadünaamikat, mida mõjutasid eelkõige tavapärasest soojemad ilmad, hüdrojaamade tugev elektritoodang ja madalamad maagaasi hinnad. Enefit Greeni kulumieelne ärikasum EBITDA langes teises kvartalis mullusega võrreldes 37,2% võrra ehk 19,3 miljoni euroni. Tulemus jäi meie ootustele 28,6% võrra alla ning seda peamiselt vähenenud elektritoodangu ja madalama keskmise arvutusliku teenitud elektrihinna tõttu. Puhaskasum, mida mõjutas negatiivselt ka tulumaksu kulu kasv dividendide väljamakse tõttu, vähenes aastaga 93,3% võrra, 1,1 miljoni euroni.

Langust põhjustavad peamiselt välismõjud

Meie hinnangul avaldas planeeritust madalam elektritoodang teises kvartalis EBITDA-le negatiivset mõju kuni 8 miljonit eurot. See põhjendab koos märgatavalt langenud elektrihinnaga 11,5 miljoni euro suurust EBITDA langust ning meie ootustele alla jäämist 7,7 miljoni euroga.

Järsu languse teises kvartalis põhjustasid tagasihoidlikud tuuleolud (välismõju). Elektrihindade jätkuv langus selle aasta esimesel seitsmel kuul pani meid oma 2023. aasta oodatavat elektrihinda langetama 100 eurolt ligi 90 eurole MWh kohta.

Minimaalsed muudatused ootustes

Madalama oodatava elektritoodangu ja lühiajalise elektrihinna taustal vähendame 2023. aasta müügitulu ja EBITDA ootuseid ligi 5% võrra, vastavalt 193 ja 132 miljoni euroni. Langetasime ka 2024. aasta oodatavaid tulusid ja EBITDA-d 3% võrra, samas kui meie pikemaajalised prognoosid jäid samaks.

Vähendasime oma osade summa meetodil leitud aktsia hinnasihti 5,9 euroni (oli 6 eurot), mille kohaselt on Enefit Greeni 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe 12,9-kordne ning aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 2,1-kordne. Väidame, et meie hinnatud sisemine väärtus peegeldab õiglaselt ettevõtte tugevat kasvulugu ning väärtusloome võimekust. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 09.08.2023 kell 15:33 ning mis avaldati 09.08.2023 kell 15:34, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.