Avalehele
Tallinna Kaubamaja tulemused peegeldavad vastupidavust keerulises majanduskeskkonnas

Tallinna Kaubamaja tulemused peegeldavad vastupidavust keerulises majanduskeskkonnas

Tallinna Kaubamaja Grupi teise kvartali müügitulu kasvas mullusega võrreldes 13,8% ehk 242,5 miljoni euroni – see ületas meie ootuseid 8,2% võrra, kuna alahindasime Eesti tugevat tööturgu ja tarbijat. Kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaal paranes 2 protsendipunkti võrra, kuna müügitulu kasv ületas tegevuskulude kasvu. Teise kvartali EBITDA oli 25,3 miljonit eurot (+17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) ja puhaskasum 12,8 miljonit eurot (+20,5%), ületades meie tagasihoidlikke ootusi.

Vastupidavus majanduskeskkonna suhtes suurendab kindlustunnet

Usume, et Tallinna Kaubamaja tugevused praeguses majanduskeskkonnas tuginevad eelkõige kahele tegurile – püsiv eratarbimine ja mitmekesine äriportfell, mis on suuresti keskendunud koduturule. Kui eratarbimist hoiavad üleval tugev tööturg (Swedbanki makromeeskond prognoosib, et keskmine töötuse määr on aasta lõpuks madala 6,8% juures ja palgakasv püsib jätkuvalt kiirena) ja inflatsiooni järkjärguline aeglustumine, siis teine tuleneb Tallinna Kaubamaja konkurentsieelisest.

Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime hinnasihti

Teise kvartali tulemuste järel tõstsime Tallinna Kaubamaja Grupi 2023. aasta oodatavat müügitulu 2,3% võrra ehk 928 miljoni euroni, peegeldades meie optimistlikumat vaadet eratarbimisele. Kõrgemate müügitulu ootuste ja energiahindade alanemise tõttu suurendasime 2023. aasta oodatavat EBITDA-d 2,9% võrra, 83,6 miljoni euroni ja puhaskasumit 4,3% võrra, 29,7 miljoni euroni (oli 28,5 miljonit eurot). Jätsime 2023. aasta oodatava dividendi väljamakse aktsia kohta muutmata (0,68 eurot aktsia kohta), mis tähendaks 6,8%-list dividenditootlust. Samas ootame nüüd 2024. –2025. aastatel 0,73–0,74 euro suurust dividendi (tootlus 7,3–7,4%). Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 11,2 eurole (oli 11 eurot). Selle juures kaupleks aktsia 8,4-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumin (EV/EBITDA) kordaja juures, mis on kooskõlas ettevõtte viimase viie aasta keskmise näitajaga. Kordasime investeerimissoovitust “Osta”.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 21.07.2023 kell 12:59 ning mis avaldati 21.07.2023 kell 12:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.