Avalehele
Tallinna Sadama kolmanda kvartali tulud langesid peamiselt reisisadamate tõttu

Tallinna Sadama kolmanda kvartali tulud langesid peamiselt reisisadamate tõttu

Kui kaubaveod välja arvata, siis Tallinna ja Stockholmi vaheline reisijate liiklus oli kolmandas kvartalis sisuliselt olematu. Tallinna ja Helsingi vaheline reisijate arv oli ligi 55% tasemel 2019. aastaga võrreldes. Seetõttu Tallinna Sadama Reisisadamate segmendi müügitulud, nagu ka konsolideeritud tulud, langesid 7 miljoni euro võrra eelmise aastaga võrreldes, jäädes meie ootustele 4% alla. Ülejäänud segmentide kogumõju tuludele oli neutraalne, kuigi Kaubasadamate segmendi tulud tänu vedelkütuste mahu kasvule tõusid 6% ja Reisparvlaevade müük langes.

Kulusid kärpisid kõik segmendid

Kuigi ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA langes eelmise aastaga võrreldes 3,4 miljoni euro võrra, oli see 2,5 miljoni euro ehk 14% võrra parem kui me ootasime. Osaliselt oli üle ootuste kasumlikkus seletatav ühekordse 0,5 miljoni euro suuruse kasumiga kinnisvara müügist, kuid ülejäänu oli peamiselt seletatav kulude kärpimisega. Kaubasadamate vähenenud remondi- ja ülalpidamiskulud, reisisadamate väiksemad teenuste sisseostud, ühe parvlaeva võrra vähenenud prahtimiskulud ning 9% võrra langenud töötajate arv kõik panustasid, et EBITDA langes vaid 3,4 miljoni euro võrra, kuigi tulud langesid 7 miljoni euro võrra. Kolmanda kvartali puhaskasum langes 4,1 miljoni euro võrra 13,6 miljoni euroni, kuid oli 2,4 miljoni euro võrra üle meie ootuste, ehk umbes sama suurusjärgu võrra nagu kulumieelne ärikasumgi.

Tõstsime tänu väiksematele kuluootustele hinnasihti

Jätsime 2020.-2021. aasta tuluootused suuremas osas muutmata, kuid langetasime kulude ootuseid. Seetõttu tõstsime 2020. aasta oodatava EBITDA 56 miljonilt eurolt 59 miljonile eurole ning 2021. aasta EBITDA 61 miljonilt eurolt 64 miljonile eurole. Dividendiootuse jätsime käesoleva aasta puhaskasumist 11,5 sendile aktsia kohta (väljamaksekordaja 91%) ning järgmise aasta kasumist 12 sendile aktsia kohta (väljamaksekordaja 85%). Tänu madalamatele kuluootustele tõstsime Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 1,7 eurolt 1,85 eurole. Meie 2021. aasta ootuste kohaselt kaupleb Tallinna Sadam ligi 10-kordse ettevõtte väärtuse/EBITDA suhte ning 14-kordse hinna/kasumi (P/E) suhte juures. Meie hinnangul on see lähedal õiglasele väärtusele, nagu ka 6,4% dividenditootlus. Seetõttu säilitasime Tallinna Sadamale Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.12.2020 kell 19:41. See avaldati 11.12.2020 kell 19:42, ent ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallinna Sadam