Avalehele
Tallinna Vee äriklientide tarbimine kahanes teises kvartalis 35%

Tallinna Vee äriklientide tarbimine kahanes teises kvartalis 35%

Tallinna Vee teatatud teise kvartali 25%-ne käibelangus oli meie oodatud 12% langusest sügavam. Kui eraklientide tarbimismahud kasvasid teises kvartalis 6,4%, siis äriklientide mahud kahanesid 35%, jäädes tugevalt alla meie oodatud 17% mahtude vähenemisele. Eraklientide tarbimismahtude kasvu mõju vähendas Tallinna Veele keskmiselt 27% madalamad tariifid eraklientidelt. Kui eraklientide müügi langus oli oodatud, siis oodatust väiksemad müügikogused äriklientidele tekitasid ligi 1 miljoni euro suuruse vahe müügitulemuste ja meie ootuste vahel. Lisaks olid ka ehitus- ja asfalteerimisteenuse tulud ligi 0,6 miljoni euro võrra meie ootustest madalamad.

Kulubaas püsis stabiilsena

Jättes välja eraldise vähenemisest tekkiva kasumi, kahanes Tallinna Vee teise kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 39%, mille põhjuseks lisaks tariifide alanemisele oli äriklientide mahtude vähenemine. Alla ootuste tulude ja natuke üle ootuste suurte kulude tõttu jäi raporteeritud EBITDA meie ootustele 16% ehk 0,9 miljoni euro võrra alla. Puhaskasum jäi ootustele alla vähem (0,6 miljoni võrra), kuna dividendidest tekkinud maksukohustus oli oodatust väiksem. Eraldise vähenemine 1,2 miljoni euro võrra oli oodatud.

Kui välja jätta eraldise vähenemisest tekkiv kasum, siis tundub aktsia hind kallis

Samal ajal kui me õrnalt vähendasime käibe ja kasumi prognoose, tõstsime investeeringute prognoose. Kuna vastavalt uute tariifide kehtestamise mudelile sõltuvad tariifid investeeringute mahust, siis ootame seetõttu Tallinna Veelt investeeringute suurendamist. Korrigeerisime Tallinna Vee aktsia hinnasihi 11,8 eurolt 11,6 eurole, kuid säilitasime Vähenda soovituse. Toome välja, et Tallinna Vee aastased eraldise vähendamised 4,6-4,8 miljoni euro võrra mõjutavad kasumit aktsia kohta ligi 0,23-0,24 euro võrra. Seetõttu, kui aktsia hind oli analüüsi koostamisel 12,6 eurot, siis 2021. aasta hinna/kasumi suhe P/E ilma eraldise muutusteta on meie ootuste järgi ligi 17-kordne ning ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhe EV/EBITDA on ligi 13-kordne, mis mõlemad on meie hinnangul kallid.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 10.08.2020 kell 11:30 ning mis avaldati 10.08.2020 kell 11:33, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Vaata lisaks: