Avalehele
Tallinna Vee kulumieelne ärikasum kukkus 23%

Tallinna Vee kulumieelne ärikasum kukkus 23%

Kuna 2019. aasta detsembris Tallinna veetariifid langesid, siis kukkusid oodatult ka Tallinna Vee neljanda kvartali tulud. Kuna ehitusteenuste (-31%) ja sademevee teenuste (-12%) tulud kukkusid meie oodatust enam, siis jäid ettevõtte konsolideeritud tulud meie ootustele 5% ehk 0,7 miljoni euro võrra alla. Sarnaselt teise ja kolmanda kvartali trendidele, kasvas neljanda kvartali eratarbimine 5%, kuid äriklientide tarbimine langes 17%. Kuna üldhalduskulud (jättes välja amortisatsiooni) vähenesid aastaga 28%, siis kulumieelne ärikasum ületas meie ootuseid 3% võrra.

United Utilities väljub Tallinna Vee omanikeringist

Peale neljanda kvartali tulemuste avaldamist teatas Tallinna Vesi, et United Utilities, 35,3%-ga ettevõtte suurim aktsionär, väljub pärast 20 aastat Tallinna Vee omanikeringist. Täpselt poole oma aktsiatest müüb United Utilities Tallinna linnale, kes on hetkel suuruselt teine aktsionär ning kelle osalus kasvab aktsiate ostuga 52,4%-le. Müügihind on 14,2 eurot aktsia kohta ning müük plaanitakse lõpule viia käesoleva aasta märtsis. Meie arvutuste järgi teenis United Utilities müügiga aktsia hinnakasvu keskmiselt 2,6% aastas, alates 2001. aastast kui Tallinna Vesi osaliselt erastati. Alates 2001. aastast on Tallinna Vesi maksnud dividende kõikidel aastatel.  2005. aasta aktsiate esmaemissioonist saadik on meie arvutuste järgi kokku makstud dividende 12,1 eurot aktsia kohta. Kui aktsia hinnakasvule liita iga-aastased dividendid, siis on meie arvutuste järgi United Utilitiesi investeering Tallinna Vette tootnud 2001. aastast keskmiselt 6,2% aastas.

Arvestades vaba rahavoo vähenemist, on aktsia hind meie hinnangul liiga kõrge

Kuna me langetasime tariifide kasvuootusi (ootame, et 2021. aastal püsivad veetariifid eelmise aasta tasemel) ja kasumit eraldiste vähendamisest (Tallinna Vesi sai 1,1 miljoni euro suuruse nõude liigsete tariifide eest), kuid samal ajal vähendasime ka üldhalduskulude ootuseid ning võtsime arvesse ka võimalikud uued tulud metaani müügist, siis muutsime aktsia hinnasihi 12,3 eurolt 12,5 eurole. Kuna me ei oota, et Tallinna linn teeks väikeaktsionäridele vabatahtliku väljaostupakkumise kõrgema hinnaga kui ostuhind United Utilitiesele ning turuhind on üle 14 euro, siis muutsime investeerimissoovituse Neutraalselt soovituseks Vähenda. Arvestades vähenevaid vaba rahavoo ja dividendi tootluseid, on meie hinnangul 14-kordne ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi kordaja (EV/EBITDA) liiga kallis.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 12.02.2021 kell 15:12 ning mis avaldati 12.02.2021 kell 15:13. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallinna Vesi