Avalehele
Tallinna Vesi parandas neljandas kvartalis kasumlikkust

Tallinna Vesi parandas neljandas kvartalis kasumlikkust

Tallinna Vee neljanda kvartali müügitulu vähenes mullusega võrreldes 3,1% ehk 15,5 miljoni euroni. Tulud vähenesid ehitusteenuste segmendis, samas kui põhiäri ehk veeteenuste müük kasvas 4% ehk 14 miljoni euroni, mis ühtlasi vastas ka meie ootustele.

Müüdud toodete ja teenuste kulu oli neljandas kvartalis 9,6 miljonit eurot (-16,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), seejuures elektrikulud vähenesid ligi 1 miljoni euro võrra. Puhaskasum kasvas aastaga 26,4%, olles ligi 3 miljonit eurot.

Veeteenuse hindade muutmine on jätkuvalt võtmetähtsusega

Tallinna Vesi ootab jätkuvalt konkurentsiameti menetluse otsust veeteenuse hindade korrigeerimise kohta (21.09.2023 esitati taotlus hindade tõstmiseks keskmiselt 17%). Samal ajal avaldas ettevõte 2024. aasta planeeritud investeeringute kogusumma, mis ulatub kuni 62 miljoni euroni. Meie hinnangul on sellises mahus investeeringud realistlikud vaid siis, kui konkurentsiamet taotluse kinnitab. Kuniks menetlus ei ole lõppenud, jätkame oma põhistsenaariumiga, mis eeldab veehinna korrigeerimist keskmiselt 10% ning investeeringute mahtu 2024. aastaks suurusjärgus 45 miljonit eurot.

Ootame selgust

Jätsime 2024.–2025. aastate müügitulu prognoosid enamjaolt muutmata, samas vähendasime puhaskasumi ootuseid vastavalt 6,4% ja 4,5% (16–17 miljoni euroni), peegeldades suuremaid amortisatsioonikulusid tulenevalt kasvanud investeeringute mahust.

Meie prognoositud EBITDA marginaal 2024.–2025. aastateks jääb 44% kanti, samas kui viimase kolme aasta keskmine on olnud umbes 41%. Kui konkurentsiametile esitatud taotlus saaks täies mahus rahuldatud, kasvaks meie prognoositud EBITDA marginaal 45,5 protsendini ning 2025. aasta oodatav puhaskasum umbes 2 miljoni euro võrra, 19 miljoni euroni. Kuniks aga taotluse osas selgust ei ole saabunud, jätame oma hinnasihi 10 eurole, mille juures on aktsia 2024. aasta oodatav hinna ja kasumi suhtarv (P/E) 12,5-kordne ja ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 10,2-kordne. Kordame investeerimissoovitust „Neutraalne“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.03.2024 kell 10:55 ning mis avaldati 04.03.2024 kell 10:55, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.