Avalehele
Vaatamata kasumlikkuse vähenemisele on ettevõtete investeeringud suurenenud

Vaatamata kasumlikkuse vähenemisele on ettevõtete investeeringud suurenenud

Ettevõtete käibekasv möödunud aastal aeglustus

Pärast kahte väga tugevat aastat (2017-2018) aeglustus ettevõtete käibekasv eelmisel aastal 5 protsendini, kusjuures eriti nõrk oli aasta viimane kvartal, mil see suurenes vaid protsendi võrra. Ettevõtete sektori halvenevast väljavaatest on juba mõnda aega andnud märku nii tööstuse, ehituse kui ka teenuste sektori halvenenud kindlustunne. Ligi kolmveerand ettevõtete käibekasvust tuli möödunud aastal kolmest tegevusalast – töötlevast tööstusest, kaubandusest ja ITK sektorist, kusjuures tugevaima panuse andis kaubandus (38% ettevõtete sektori käibekasvust). Samas, kõige enam pidurdasid ettevõtete sektori käibekasvu energiatootmise ja mäetööstusega käibe langus.

Tööjõukulude kasv püsis jätkuvalt kiire

Käibekasvuga sarnases tempos suurenesid ka ettevõtete kulud. Kui tööjõukulusid arvestamata kulude kasv eelmisel aastal aeglustus (4 protsendini), siis tööjõukulude kasv on viimasel kolmel aastal püsinud 9 protsendi lähedal. Nii suurenes ettevõtete tööjõukulude osakaal käibes kõrgeimale tasemele. Vaid 2009. majanduslanguse aastal oli see kõrgem, mil ettevõtted ei jõudnud piisavalt kiiresti oma tööjõukulusid järsu käibelanguse suhtes kohandada.

Tööjõu tootlikkuse kasv jäi üha rohkem maha tööjõukulude kasvust

Kuna ettevõtete tunnitootlikkus müügitulu alusel aeglustus möödunud aastal vaid 3 protsendini, siis suurenes selle näitaja vahe tööjõukulude kasvuga taas viimaste aastate suurimaks. See halvendas ettevõtete kulupõhist konkurentsivõimet.

Ettevõtete sektori kasumlikkus vähenes

Ettevõtete sektori kasumlikkus (ehk kasumi osakaal käibes) vähenes eelmisel aastal viimase 10 aasta madalaimaks. Kuigi Eesti ettevõtete kasumlikkus on vähenenud, on see kõrgem EL keskmisest. Ettevõtete kasumlikkus on vähenenud ka Lätis ja Leedus. Osaliselt on selle taga konvergents meie kaubanduspartneritega. Väiksem kasumlikkus lubab aga ettevõtetel teha vähem vigu.

Vaatamata vähenenud kasumlikkusele investeerisid ettevõtted viiendiku võrra enam

See tõstis omakorda ettevõtete investeeringute osakaalu käibes viimase 6 aasta kõrgeimaks. Kuigi investeeringud masinatesse ja seadmetesse- mis peaksid aitama ettevõtetel tulla toime tööjõupuuduse ja tööjõu kallinemisega ning aitama neil tootlikkust parandada- tegid möödunud aastal jõulise kasvu, on nende osakaal koguinvesteeringutes pidevalt vähenenud. Möödunud aastal langes see viimase 10 aasta madalaimaks.

Sel aastal pidurdab nõrk välisnõudlus ettevõtete käibekasvu

Tööjõukulude kasv peaks küll veidi hoogu maha võtma, kuid see jääb tõenäoliselt käibekasvust kiiremaks. Kui ettevõtted ei kohanda oma muid kulusid koos käibekasvu aeglustumisega, võib nende kasumlikkuse vähenemine jätkuda.

Ettevõtete kvartaliuuringu põhjal koostatud numbrid on esialgsed

Käesolev statistika on koostatud ettevõtete kvartaliuuringute põhjal ja erineb mitmete näitajate juures oluliselt täpsematest, aastauuringu põhjal tehtud numbritest. Seda tuleks eelpoolkirjutatud kommentaari lugedes arvestada. Näiteks on ettevõtete käivete ja investeeringute erinevus kvartali- ja aastauuringute järgi viimastel aastatel suurenenud. Viimane, aastauuringu põhjal koostatud ettevõtete sektori kogukäive oli 2017. aastal näiteks ligi 12 protsenti kõrgem, kui kvartaliuuringu põhjal arvutatud number. Investeeringute juures oli see erinevus aga lausa 43 protsenti.