Avalehele
Kaubamaja tulemused ületasid rekordilise automüügi toel ootuseid

Kaubamaja tulemused ületasid rekordilise automüügi toel ootuseid

Kui teiste segmentide tulemused esimeses kvartalis suurel määral vastasid meie ootustele, siis Autokaubanduse segmendi kasv ületas nii turgu kui ka meie ootusi. Baltikumi uute autode registreerimine esimeses kvartalis vähenes 17% võrra, mille tõttu eeldasime müüginumbrite langust eelmise aasta 33 miljoni euro suuruse käibe juurest. Vaatamata sellele kasvas segmendi müük aastaga 10%, rekordilise 36 miljoni euroni, mis ületas suurelt meie ootusi. Autode müügi kasvu tõttu ületas konsolideeritud käive meie ootusi 3,7% ehk 7 miljoni euro võrra.

Edukas autokaubanduse segment varjab teiste marginaalide langust

Supermarketite segmendi konsolideeritud müügiefektiivsus langes 3%. ABC Supermarketite omandamine suurendas kulusid, mille tõttu langes segmendi EBITDA (kulumieelne ärikasum) 14%. Kaubamajade segmendi 13% madalam käive ootuste kohaselt vähendas kasumit. Autokaubanduse segmendi EBITDA kasv ühe miljoni euro võrra suutis varjata teiste segmentide vähenevaid marginaale, mille tõttu kasvas konsolideeritud EBITDA 3% võrra, ületades meie ootusi 1,3 miljoni euro võrra.

Neutraalne soovitus, kuid aktsia hind on kõrge

Kuna Baltikumi uute autode müük on olnud oodatust parem, tõstsime oma 2021. aasta müügi ootuseid 779 miljonilt eurolt 789 miljonini. 2022. aasta ootuseid tõstsime 773 miljonilt eurolt 778 miljonini. Jätkuvalt eeldame, et Lidli Eestisse tulek peatab aastal 2022 Supermarketite segmendi kasvu ning lükkasime edasi ka ootused Tallinna kaubamaja hoone ehituse alustamiseks 2023. aastasse, vähendades investeeringute ootusi aastaks 2022. Eeldatava autode müügikasvu tõttu tõstsime oma 2022. ja 2023. aasta EBITDA prognoose 67 miljoni euroni. Peame eeldatavat 2022 aasta ettevõtte väärtuse/EBITDA (9x) suhtarvu õiglaseks, ehkki hinna/kasumi (20x) suhe on ettevõtte keskmisest kõrgem, mis meie hinnangul suurendab aktsia languse riski. Tõstsime hinnasihi 9,3 eurole (varem 9,0 eurot) ja soovituse vähenda tasemelt neutraalsele.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 28.04.2021 kell 20:46 ning mis avaldati 28.04.2021 kell 20:46, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.