Avalehele
Kõrge kütusehind vähendas Novaturase kasumlikkust

Kõrge kütusehind vähendas Novaturase kasumlikkust

Novaturas täitis teises kvartalis oma eesmärgi teenindada 92 000 klienti (2,5 korda rohkem kui aasta tagasi). Selle tulemusena kasvas Novaturase müügitulu aastaga 165%, 62,4 miljoni euroni, mis ühtlasi vastas ka meie ootustele.

Samal ajal jäi brutokasumi 44%-line aastane kasv kõvasti alla tulude kasvule, mille tulemuseks oli vaid 8,2%-line brutomarginaal. Kahjuks kasutusele võetud kütusehinna lisatasu meetmest ei piisanud, et korvata meeletut kütusehinna kasvu. Selle tulemusena kulumieelne ärikasum EBITDA kahanes aastaga 1,8 miljoni euro võrra, 0,7 miljoni euro suuruse kahjumini ning jäi meie ootustele 2,3 miljoni euro võrra alla. Samas suurusjärgus jäi meie ootustele alla ka 1,2 miljoni euro suurune puhaskahjum.

Senisest mõõdukamad ootused

Novaturas vaatas üle teise poolaasta lennukite täituvuse, mis meie tõlgenduse kohaselt tähendab, et Novaturas loobus oma eesmärgist saavutada pandeemia eelsed mahud (294 000 inimest 2019. aastal). Lisaks ei oota ettevõte ka 2022. aastaga võrreldes suuremat lennukite täituvust järgmiseks aastaks.

Mõõdukama mahtude planeerimise taga on peamiselt kolm põhjust: taas tihenev konkurents, lubamatult kõrged kütusehinnad ning kasvav ebakindlus turul. Eelnevast tulenevalt langetasime oma 2022-2023. aastate müügimahtude ootuseid 12-15% võrra.

Alandasime Novaturase aktsia hinnasihti

Peegeldades ettevõtte mõõdukamaid planeeritavaid mahte, vähendasime 2022. ja 2023. aastate oodatavat müügitulu ligi 10% võrra, vastavalt 180 miljoni ja 191 miljoni euroni. Madalama müügitulu ja kõrge kütusehinna tõttu alandasime 2022. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit peaaegu poole võrra, 2,5 miljoni euroni (varasem ootus 4,7 miljonit eurot) ning 2023. aasta kulumieelset ärikasumit 18% võrra, 4,5 miljoni euroni (varasem ootus 5,5 miljonit eurot).

Madalamate ootuste tõttu langetasime Novaturase aktsia hinnasihi 4,0 eurole (oli 5,0 eurot), mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 11,2-kordne ning 2023. aasta oodatav sama näitaja 6-kordne.

Muudame oma investeerimissoovituse Neutraalseks (oli Osta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 19.08.2022 kell 14:31 ning mis avaldati 19.08.2022 kell 14:31. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.