Avalehele
Madal tuulekiirus mõjutas Enefit Greeni neljanda kvartali tulemusi

Madal tuulekiirus mõjutas Enefit Greeni neljanda kvartali tulemusi

Neljandas kvartalis kasvas Enefit Greeni müügitulu aastaga 29% võrra, 76,4 miljoni euroni, kuna kõrgemad realiseeritud elektrihinnad kompenseerisid madalamat elektritoodangut.

Vaatamata müügitulu kasvule langes kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 7,6%, 45,8 miljoni euroni ning jäi meie ootustele 8,6% võrra alla. Langus tulenes peamiselt suurenenud bilansienergia päevasiseste ostukulude ning PPA portfelli tasakaalustamiseks tehtavate elektrienergia ostukulude suurenemise tõttu. Viimast mõjutasid negatiivselt erakordselt madalad tuulekiirused neljandas kvartalis.

Läksime üle osade summa hindamismudelile

Järgides sama teed, mida oleme läinud Ignitise analüüsiga, vaatasime põhjalikult üle Enefit Greeni varad ja koostasime täpsema hindamismudeli diskonteeritud rahavoogudel (DCF) põhineva osade summa (SOP) meetodi näol. Meie arvates kajastab SOP mudel efektiivsemalt erinevate segmentide rahavoogude eripärasid. Selle tulemusena saime Enefit Greeni aktsia sisemiseks väärtuseks 6 eurot, mis jaotub võrdselt ettevõtte olemasolevate varade ja tulevaste projektide (kuni 2026. aastani) väärtuste vahel.

Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust

Vähendasime 2023. aasta kulumieelse ärikasumi (EBITDA) ootust 1% võrra, 138 miljoni euroni. Meie 2024. aasta EBITDA ootus jäi praktiliselt samale tasemele, ehk 150 miljonile eurole. Prognoosime EBITDA langust 2023. aastal peamiselt elektrihindade eeldatava normaliseerumise tõttu. Jätsime osade summa meetodil analüüsitud aktsia hinnasihi 6 eurole, mille juures on 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 12,5-kordne ning hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 2,1-kordne.

Analüüsi koostamise hetke turuhinna juures olid EV/EBITDA suhtarv 10,4-kordne ja P/B suhtarv 1,6-kordne, mille tõttu on Enefit Greeni aktsia meie hinnangul odav, arvestades ettevõtte tugevat kasvulugu (2023-2026 aastatel prognoosime vastavalt EBITDA ja raamatupidamisliku väärtuse aktsia kohta aastaseks kasvumääraks 7% ja 5%) ning väärtusloome võimekust (näeme normaliseeritud omakapitali tootlust ROE 15% kandis). Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.03.2023 kell 15:49 ning mis avaldati 08.03.2023 kell 15:49, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.