Avalehele
Nordeconil tööd jätkub ka 2021. aastal

Nordeconil tööd jätkub ka 2021. aastal

Kuna teise kvartali lõpuks oli Nordeconi ehituslepingute teostamata tööde maht kasvanud aastaga 4% võrra 187 miljoni euroni, siis olid ettevõtte kolmanda kvartali tulemused oodatult tugevad. Siiski oli eelmise aastaga võrreldes 13% kasvanud käibe kasv 7% kõrgem kui ootasime. Kuigi käive kasvas, langes kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 18% võrra 2,8 miljoni euroni, jäädes meie ootustele alla 0,8 miljoni euro ehk 23% võrra. Meie hinnangul olid kasumi languse põhjusteks esiteks ehitusmahu kasvatamise eelistus kasumlikkuse ees, teiseks tiheda konkurentsi ja madala marginaaliga avaliku sektori hangete osakaalu tõus ning kolmandaks kulude oodatust püsivam kõrge tase

Kliendid ootavad ehitushindade langust

Eesti ehitusturg kahanes kolmandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes 10%. Ehitusettevõtted, sealhulgas Nordecon, on toonud välja erasektori hangete olulise languse. Seetõttu on ehitajad, sarnaselt eelmise kriisiperioodiga, hangetel oluliselt agressiivsemad ning osaliselt valmis hankeid võitma ka negatiivse marginaaliga. Kuna Nordeconi ehitustööde portfell on piisavalt suur (215 miljonit eurot, kasvades aastaga 10%), siis ei ole Nordeconil vajadust uutel hangetel olla nii agressiivne, vaid saab meie hinnangul üsna rahulikult 2021. aastal olemasoleva teostamata tööde portfelli kallal töötada. Kuna aga ettevõtte teostamata tööde portfellis on suur osakaal avaliku sektori hangetel, siis langetasime 2021-2022 marginaalide ootusi.

Neutraalne mõju tehtud muudatustest ootustes

Kuigi 2020. aasta on olnud koroonaviiruse leviku tõttu väljakutsuv, ootame Nordeconilt iroonilisel kombel rekordaastat. Tõstsime 2020. aasta käibeootuse 280 miljonile eurole (varasem ootus 254 miljonit eurot) ning kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuse 9 miljonile eurole, mis oleks kõrgeim tase alates 2008. aastast. Käesoleva aasta 9 kuu käive on juba suurem kui aastate 2009-2016 aastased käibed. Lisaks on ootuseid ületanud ka klientide maksekäitumine. 2021. aastal ootame käibelt 16% langust 236 miljoni euroni (varasem ootus 213 miljonit eurot) ning EBITDA marginaali langust 2,3%-ni. Kuigi me tõstsime käibeootuseid, siis selle tasakaalustas kasumimarginaalide ootuse langetamine. Seetõttu säilitasime Nordeconi aktsia hinnasihi 1,1 euro juures Neutraalse investeerimissoovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 26.11.2020 kell 12:07 ning mis avaldati 26.11.2020 kell 12:09, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Nordecon