Avalehele
Tallink võitleb kaduvate tulude vastu kulude kärpimisega

Tallink võitleb kaduvate tulude vastu kulude kärpimisega

Tallinki esimese kvartali tulud langesid 101 miljoni euro ehk 65% võrra, mis oli sarnane meie oodatud 98 miljoni euro suurusele langusele. Kuna Eesti ja Soome vaheline liikumine oli jaanuari keskpaigast alates piiratud, siis kukkus piletitulu aastaga 76% rekordmadalale 7,6 miljoni euro tasemele. Kuna kaubaveo tulud olid 22 miljonit eurot, siis oli see esimene kord vähemalt 20 aasta jooksul kui kaubaveo tulud olid Tallinki jaoks suurimaks tuluallikaks.

Tallink vähendas ka kulusid radikaalselt – müügi- ja üldhalduskulud langesid 45% ehk 12 miljoni euro võrra ning töötajate arv 44% võrra nelja tuhande töötajani. Lisaks sai Tallink 5 miljoni euro ulatuses otsetoetusi Soome ja Rootsi riigilt. Tänu oodatust radikaalsemale kulude kärpimisele ning riigiabile oli Tallinki kulumieelne ärikahjum ligi 15 miljoni euro võrra väiksem kui me ootasime ehk 6 miljonit eurot.

Aasta teine pool tuleb tõenäoliselt parem…

Tallinki aprilli statistika näitas, et reisijate arv oli endiselt 89% väiksem kui 2019. aasta aprillis ning kaubaveo maht 9% väiksem. Aasta esimese nelja kuuga vedas Tallink 78% ehk 1,2 miljonit reisijat vähem kui 2020. aastal. Kuigi me ootame, et reisijate arv hakkab kolmandas kvartalis kiiresti taastuma, siis 1,2 miljoni kaotatud reisija tagasi võitmine saab siiski olema raske. Seetõttu langetasime 2021. aasta Tallinki reisijate arvu ootuse 3,8 miljonile (2020. aastal vedas Tallink 3,7 miljonit reisijat) ning müügitulu ootuse 497 miljonilt eurolt 483 miljonile eurole.

Lisaks tõstsime vastavalt Swedbanki makromeeskonna väljavaatele naftahinna ootuse 2021. aastaks 68 USA dollarile barreli eest ja 2022. aastaks 65 dollarile barreli eest. Seetõttu langetasime kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuse käesolevaks aastaks 38 miljonile eurole (eelmine ootus 48 miljonit eurot), kuid 2022. aasta EBITDA ootuse jätsime samasse suurusjärku 102 miljoni euro juurde.

… kuid kiire taastumine on juba aktsia hinnas

Kuna muudatused rahavoo ootustes olid suhteliselt väiksed, siis jätsime muutmata ka Tallinki aktsia hinnasihi 0,6 eurot. Meie ootuste järgi jõuab Tallink ärikasumi tasemel kasumiläveni 2022. aastal kuid puhaskasumit teenib jälle alles 2023. aastal. Meie hinnangul Tallinki hinnasiht juba peegeldab reisijate arvu kiiret taastumist kolmandast kvartalist ning seetõttu jätsime Vähenda soovituse Tallinki aktsiale muutmata.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 13.05.2021 kell 11:01 ning mis avaldati 13.05.2021 kell 11:02, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: TAL1T, Tallink