Avalehele
Tallinna Vee tulud langesid esimeses kvartalis 11%

Tallinna Vee tulud langesid esimeses kvartalis 11%

Esimeses kvartalis langes Tallinna Vee müügikäive 10,6% ehk 1,4 miljoni euro võrra, peamiselt nõrkade tulemuste tõttu müügis äriklientidele. Kuna COVID-19 tõttu töötasid paljud kodukontoritest, siis mõjutas see müüki Tallinna Vee äriklientidele. Kui kodutarbijatele müüdud maht kasvas esimeses kvartalis eelmise aastaga võrreldes 2,5%, siis äritarbijatele müüdud maht kahanes 8,3%. Oodatust madalamate koguste tõttu äriklientidele jäi Tallinna Vee müük meie ootustele 10% võrra alla.

Madalamad kogused mõjutavad ärikasumit

Kuna tulud langesid ja kulud olid ühekordsete üldhalduskulude tõttu meie ootustest kõrgemad, siis jäi ka kulumieelne ärikasum EBITDA meie ootustele 0,9 miljoni euro ehk 25% võrra alla. Väiksema EBITDA tõttu jäi puhaskasum meie ootustele alla 11% ehk 0,5 miljoni euro võrra, kuid tulumaksukohustus oli meie oodatust natuke väiksem. Kuna Tallinna Vesi sai liigsete tariifide eest kliendinõudeid, siis ootasime, et seetõttu väheneb ka eraldise tagasipööramine ligi 0,9 miljoni euroni, kuid eraldise muutus jäi sarnaselt eelmisele aastale 1,2 miljonile eurole.

Jätsime hinnasihi 12,5 eurot ja Vähenda soovituse muutmata

Kuna äriklientide tarbimine on langenud, siis langetasime 2021. aasta EBITDA ootuse 24 miljonilt eurolt 23 miljonile eurole. Meie eelduste järgi kaupleb Tallinna Vee aktsia ligi 20-kordse 2021. aasta hinna/kasumi suhte (P/E) juures, arvestamata eraldise muutust, ning 14,5-kordse ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhte (EV/EBITDA) juures, mida me peame kalliks. Arvestades väiksemat ärikasumit, langetasime dividendiootused 2021. ja 2022. aasta kasumitest 70 sendile aktsia kohta. Jätsime Tallinna Vee aktsia hinnasihi 12,5 eurole ja säilitasime Vähenda investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 20.05.2021 kell 17:33 ning mis avaldati 20.05.2021 kell 17:34, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallinna Vesi, TVEAT