Avalehele
Tallinna Vesi: kvartali müügitulu kasvas, kulud kasvasid rohkem

Tallinna Vesi: kvartali müügitulu kasvas, kulud kasvasid rohkem

Tallinna Vesi veeteenuste segmendi müügitulu kasvas 2021. aasta neljandas kvartalis võrreldes mullusega 3,5% võrra, 11,9 miljoni euroni. See vastas peaaegu täpselt meie ootustele.

Ehitusteenuste segmendi müügitulu ületas meie ootuseid 38% või 0,8 miljoni euro võrra. Ettevõtte ehitusteenuste segmendi müügitulu on kasvanud kolm kvartalit järjest, mis andis meile indikatsiooni tõsta 2022. ja 2023. aastateks segmendi müügitulu ootuseid vastavalt 7,5 miljonile eurole (oli 6 miljonit eurot) ja 8,2 miljonile eurole (oli 6,1 miljonit eurot). Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34,4% ehk 2,6 miljoni euro võrra, peamiselt suurema elektrikulu tõttu, mis oli 24,3% või 0,35 miljoni euro võrra oodatust suurem.

Stabiilsena püsinud müügitulu ja kasvanud kulud avaldasid negatiivset mõju ettevõtte brutomarginaalile, mis langes 2020. aasta 43% tasemelt 39% tasemele 2021. aastal. Kuna allpool brutokasumit üllatusi ei olnud, langes korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA (välja arvatud eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks) peaaegu brutokasumiga sama protsendi võrra (eelmise aasta sama perioodiga võrreldes -17,8%), 5,1 miljoni euroni.

Tõstsime investeerimisväljaminekute ootuseid

2021. aastal alustas Tallinna Vesi kestliku infrastruktuuri ja teenuste toimepidevuse huvides põhivarainvesteeringute mahtude suurendamist. Kolmandas kvartalis sai valmis viimase kümnendi suurim investeering reoveepuhastisse ja ettevõte avaldas oma investeerimisplaanid lähiaastateks. Seoses sellega tõstsime investeerimisväljaminekute ootuseid 2022.-2024. aastateks 25 miljonile eurole aasta kohta.

Madalam hinnasiht ning dividendiootused

Ehitusteenuste segmendi müügitulu kasvu ning tariifide tõusu tõttu alates 2023. aastast, ootame, et 2022.-2024. aastatel ettevõtte müügitulu veidi kasvab. Kuna ootame kulude kasvu stabiliseerumist, siis tõstsime marginaalselt kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuseid 2022.-2024. aastateks. Kuna tõstsime ettevõtte põhivara investeeringute ootuseid, alandasime Tallinna Vee aktsia hinnasihti 11,7 eurole (eelnevalt 12,5 eurot) ning jätkasime Vähenda investeerimissoovitusega.

Analüüsi väljaandmise hetkel kauples Tallinna Vee aktsia turul 19,1-kordse 2022. aasta oodatava hinna/kasumi suhtarvu P/E ning 14,6-kordse ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhtarvu EV/EBITDA juures, mis meie hinnangul näitab, et aktsia oli turul ülehinnatud. Kasvavate investeerimise väljaminekute tõttu alandasime ka 2021. aasta kasumist väljamakstava dividendi ootuseid 0,6 eurole aktsia kohta (eelnevalt 0,7 eurot aktsia kohta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.02.2022 kell 16.01. See avaldati 11.02.2022 kell 16.01, ent ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.