Avalehele
Peresõbralik lähenemine aitab tööandjat ka rasketel aegadel

Peresõbralik lähenemine aitab tööandjat ka rasketel aegadel

Tööandjate huvi muuta töökeskkond peresõbralikumaks on jätkuvalt kõrge. Seda kinnitab ka Sotsiaalministeerium, kelle sõnul soovivad tänavu peresõbraliku tööandja märgise programmiga liitunud organisatsioonid muuta paremaks ligi 7200 inimese tööelu kvaliteeti ning programmiga liituda soovijaid oli rohkem kui vabu kohti.

2018. aastal oli ka Swedbank nende ettevõtete seas, kes asus peresõbraliku tööandja märgist taotlema ning sama aasta sügisel pärast programmi läbimist omistati meile tehtud töö eest kuldmärgis. Märgise taotlemine ja koostöö Sotsiaalministeeriumiga oli ka meile väga kasulik ja edendav protsess. Meie suurim eesmärk selle programmiga liitumisel oli saada tervikpilt oma organisatsioonist ning luua plaan, mis toetaks meid hooliva, mitmekesise ja võrdse kohtlemise põhimõtetel baseeruva organisatsioonikultuuri hoidmisel. Kõrvalt vaatava konsultandi nõuanded ja toetus, õppimine teiste kogemusest ja praktikatest ja enda kogemuse jagamine — need on vaid mõningad positiivsed märksõnad, mis meie jaoks märgise taotlemise protsessi väga väärtuslikuks tegid. Saime teha sissevaate, millega saame veel edasi liikuda ja kuldmärgisega kinnituse, et me teeme õigeid asju. Kindlasti on need meetmed, mis märgise taotlemise protsessis eesmärgiks võeti ja ära tehti, olnud meile igakülgselt toeks ka käesoleval kriisiajal ja aidanud meil kiirelt kohaneda töö ümber korraldamisel.

Paindlik tööaeg ja kaugtöö

Ühe näitena, mida me märgise taotlemise protsessis juurutama asusime, saab välja tuua kokkulepped paindliku tööaja ja kaugtöö põhimõtetes. Selle protsessi läbitöötamine andis meile valmisoleku ka märtsis puhkenud pandeemiaks. Kui eriolukorra tõttu koolid ja lasteaiad suleti, saime kiirelt 50 protsenti töötajatest suunata kohe kodukontoritesse tööle. Kontoris käisid tööl vaid need, kelle töö iseloom ei võimaldanud kodus töötada. Väikeste lastega kodus olemine ja õppimine ning selle kõrvalt töötamine nõuab igakülgset paindlikkust ja virtuoossust. Kriisiolukord pani pingelisse olukorda meid kõiki — nii pered kui üksinda kodus olevad inimesed. Uus situatsioon nõudis kiiret läbirääkimist juhtidega, kes pidid päeva pealt kohanema ümber tiimide juhtimiseks distantsilt, kus on oluliselt keerulisem tajuda, mis inimestega toimub. Juhtide toetuseks korraldasime veebipõhise loengu, kus kaasatud psühholoog jagas infot, mis võib inimestega isolatsioonis olles toimuda ning millised hirmud üles kerkivad.

Toetamaks töötaja tervist

Töötajate tervise, nii vaimse kui füüsilise, toetamise programmi välja töötamine oli meile samuti üheks prioriteetseks eesmärgiks märgise taotlemisel. Valmisolek ja tegevused, mis selle raames ära oleme teinud, on tulnud igakülgselt praeguses olukorras kasuks. Oleme töötajatele teinud erinevaid vaimse tervise ja muretsemisega seotud koolitusi ja loonud sellega organisatsioonis teadmise, et vaimse tervise hoidmine on oluline. Iga meie töötaja teab, et neil on võimalus saada professionaalset psühholoogilist abi, kui see vajadus peaks tekkima. Meie headel koostööpartneritel oli juba kriisi alguses valmisolek veebipõhisteks nõustamisteks ning julgustasime töötajaid pakutud abi vastu võtma. Võimaldame omalt poolt igale töötajale kolm nõustamise aega aastas.

Kodukontori ergonoomika

Kaugtööd tehes on oluline mõelda ka kodukontori ergonoomikale, mille eest tööandjana vastutame, kuid kodustes tingimustes selle olemasolu garanteerida ei saa. Voodist ja diivanilt töötada on ajutiselt küll mõnus, aga pikaajaliselt võivad sellel olla kurvad tagajärjed. Tänu läbitud programmile oskasime kiirelt jagada omapoolseid soovitusi ning nõuandeid, mida töötajad kodukontoris tähele oskaksid panna ja pakkusime välja võimaluse kasutada internetipõhiseid füsioterapeudi konsultatsioone. Konsultatsiooni hüvitamiseks saab töötaja kasutada tervise edendamiseks eraldatud summat.

Inimlikkus ja kaasamõtlemine

Töötajatest hoolimist märgatakse ja väärtustatakse ning see omandab veelgi suurema olulisuse rasketel aegadel. Töötajad, kes tunnetavad tööandjapoolset hoolimist on pühendunumad ja motiveeritumad. Hoolimise väljendamiseks ei ole vaja kopsakat eelarvet. Inimlikkus ja kaasamõtlemine oma töötajate jaoks olulistel teemadel loob inimese jaoks väärtusliku tunde, et oled tööandjale oluline.

Tiheda konkurentsiga tööjõuturul on pikaajaliste töösuhete hoidmiseks oluline arendada töötajat ja peresõbralikkust väärtustavat organisatsioonikultuuri. Seetõttu pean antud programmi väga tänuväärseks algatuseks ning nõustun programmiga seotud konsultatsiooniettevõtte Civitta koordinaatori Marge Laansooga, kes on öelnud, et kuigi programmiga liitujaid ootab ees põhjalik nõustamisprotsess, tuleb põhitöö muutuste läbiviimiseks teha organisatsioonidel endil. See on pidev protsess, mis ei lõpe ka programmist lahkudes.

Vaata lisaks:

Märksõnad: Palgatöö, Pere, Tööandja