Avalehele
Toetame palgasüsteemi läbipaistvust

Toetame palgasüsteemi läbipaistvust

Oleme viimastel aastatel tegelenud sihipäraselt palgasüsteemi läbipaistvust toetavate tegevustega, mistõttu palgaturgu peegeldavate tasuvahemike avamine töötajatele ning alates oktoobrist ka töökuulutustel oli järgmine loogiline samm sellel teekonnal.

Juba rohkem kui 10 aastat on tasuvahemike avaldamise teema olnud erinevates personalijuhtimise ringkondades kõneaineks. On neid, kes pooldavad läbipaistvat palgasüsteemi, kuid leidub ka neid, kes on selle vastu. Kogemuslugusid ja praktikaid saab tuua erinevatest riikidest üle maailma. Näiteks Saksamaal on tasuvahemike avaldamine olnud tavapärane praktika juba nii kaua, et sealne tööturg tõenäoliselt ei mäletagi teistsugust aega. Kui räägime Eestist, siis umbes 10 aastat tagasi oleks meie tänane samm olnud võibolla liiga hulljulge, kuid täna on meil ka Eestis kujunenud välja tugevad organisatsioonid ja organisatsioonikultuurid, mis liiguvad meiega samas suunas ꟷ suurema avatuse ja töötajate kaasamise poole. Viimase tõuke tasuvahemike avaldamiseks saime meie Leedu kolleegide positiivsest kogemusest, kus tulenevalt riiklikust nõudest pidid kõik ettevõtted, sh Swedbank, avama 2018. aastal oma ametikohtade tasuvahemikud töökuulutustes. 2019. aastast Läti riik ka sealseid ettevõtteid töölepingu seadusest tulenevalt tasuvahemikke avaldama, kuid kui Lätis tuli muudatus tööandjate jaoks küllalt lühikese etteteatamisega, siis meie oleme seda sammu saanud rahulikult majasiseselt ette valmistada, kaasata juhte, informeerida töötajaid ning pidada aruteluringe.

Otsime alati oma meeskonda innukaid ja pühendunud inimesi. Meist kui tööandjast saad lähemalt lugeda leheküljelt “Töötamine Swedbankis“. Sealt leiad ka infot vabade töökohtade kohta.

Tasuvahemike avalikustamine aitab meil organisatsioonina liikuda suurema avatuse poole nii oma töötajate kui potentsiaalsete kandidaatide vaates. See toetab väliseid värbamisi ja on heaks sisendiks sisemiste karjääriliikumiste ning tasuvestluste läbiviimistel. Palk on oluline tingimus töölepingu sõlmimisel ja ootuste kujundamisel töökoha vahetamisel, mistõttu aus ja avatud suhtlemine tasuteemadel aitab tööturu potentsiaalsetel kandidaatidel hinnata enda ootuste ja ettevõtte pakkumise sobivust. Oleme varasemalt avaldanud üksikute ametikohtade palgavahemikke ning see on meie kogemusel avaldanud positiivset mõju värbamisprotsessile.

Soovime olla eeskujuks ja suunanäitajaks teistele ettevõtetele turul ja teha vajalikud sammud enne, kui seda seadus nõuab.

Mida me Swedbankis teeme, et toetada tasuteemade läbipaistvust:

  • Räägime avatult ja regulaarselt kõikidele töötajatele tasusüsteemi olemusest ja põhimõtetest.
  • Tasuvaldkonna üks oluline osa on iga-aastased palgaülevaatused ja tasuvestlused, mille eesmärgiks on viia kehtivad tasud vastavusse palgaturuga võttes täiendavalt arvesse töötaja kompetentsi muutust ja tulemuslikkust.
  • Koolitame oma töötajaid võrdse palga teemal.
  • Mõõdame, võrdleme ja analüüsime regulaarselt palgaerinevusi. Teeme seda riigi, üksuste ja ametikohtade kaupa.
  • Pöörame rõhku naiste ja meeste palgaerinevuste vähendamisele.
  • Oleme juba välja töötatud ametikohtade hindamise metoodikat kasutades hinnanud ära kõik organisatsiooni ametikohad. Ametikohtade hindamise tulemused on ka aluseks palgaerinevuse mõõtmisel.
  • Vaatame alati üle lapsehoolduspuhkuselt naasvate töötajate (sh teiste pikemalt töölt eemal viibinud inimeste) palgad, et tagada neile tööle asudes õiglane palk, suhtumine ja võrdne kohtlemine.
  • Oleme teinud tasuvahemikud vabalt kättesaadavaks nii organisatsioonisiseselt kui ka väljapool organisatsiooni (töökuulutustel).