Avalehele
Teadlikkus teise samba sissemaksete suurendamise võimalusest on kasvamas

Teadlikkus teise samba sissemaksete suurendamise võimalusest on kasvamas

19.12.2023

Novembris läbiviidud uuringu kohaselt on 38 protsenti eestlastest kursis, et alates uuest aastast saavad teise pensionisambasse kogujad soovi korral esitada taotluse oma sissemaksete suurendamiseks. Veel tänavu augustis oli vastav näitaja 17 protsenti.

Alates 1. jaanuarist saavad pensionikogujad võimaluse suurendada 2025. aastast teise sambasse makstavat panust nelja või kuue protsendini oma brutopalgast. Võimalik on jätkata ka praeguse lahenduse ehk kaheprotsendilise sissemaksega. Riigipoolne lisa neli protsenti töötaja brutopalga sotsiaalmaksu osast jääb igal juhul samaks.

Swedbanki tellitud ja Kantar Emori poolt läbi viidud uuring näitab, et pea kolmveerand küsitlusele vastanutest ei ole veel otsustanud, kas nad suurendavad sissemakset teise sambasse. „Euroopa Komisjoni andmetel moodustab eestlaste pension üksnes veidi rohkem kui kolmandiku varasemalt teenitud netosissetulekust. Pensionivaesus on Eestis tõsine probleem, mistõttu on oluline, et inimeste teadlikkus vanaduspõlveks kogumise võimaluste kohta oleks võimalikult kõrge,“ ütles Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuht Kaire Peik.

Uuringust ilmnes, et teise sambasse plaanivad panustada enam aga just suurema sissetulekuga inimesed. Leibkondades, kus sissetulek on ühe pereliikme kohta vähemalt 1500 eurot, plaanib sissemakseid suurendada iga neljas. Kõhklejad tõid põhjustena välja näiteks pensionifondide tasusid ja soovi raha hoopis kolmandasse sambasse või muusse Investeerimislahendusse paigutada.

„Iseenesest on kolmandasse sambasse ehk vabatahtlikku kogumisfondi panustamine ja investeerimine igati õige valik. Swedbanki indeksfondide tasud on Eesti kõige madalamad ning tootlused ühed kõrgemad. Eriti hästi on tänavu läinud kõrgema aktsiaosakaaluga fondidel, kus tootlused ulatuvad isegi üle kümne protsendi. Samas ei tohi ära unustada, et pensioniks kogumine ei ole sprint, vaid maraton ja oluline on pikaajaline tulemus. Kahjuks näitab statistika, et suur osa teisest sambast väljavõetud rahast läheb aga tarbimisse, mitte investeeringuks,“ rääkis Peik. Ta lisas, et teise samba panuse suurendamise eelis on see, et maksed lähevad maha brutopalgast ehk koguja võidab 20 protsenti tulumaksu arvelt ning maksuvõit hakkab koheselt liitintressi toel kasvama.

Kindlasti tasub uue võimalusega tutvuda ning vajadusel nõu pidada milline on II samba sissemaksete suurendamise mõju. Lisaks samuti vaadata üle oma praegused valikud ja eriti just see, kas ollakse sobivas ja riskiisule vastavalt sobivas fondis ning millised on fondi tasud.

Kantar Emor viis Swedbanki tellimusel üleriigilise uuringu läbi tänavu novembris. Kokku vastas küsitlusele 828 Eesti inimest vanuses 18 kuni 64.