Avalehele
Uued reeglid pakuvad uusi võimalusi

Uued reeglid pakuvad uusi võimalusi

2018. aastal  kestel jõustub mitu uut Euroopa Liidu seadust. Kolm kõige ulatuslikumat regulatsiooni on MiFID2 (teine finantsinstrumenditurgude direktiiv), PSD2 (makseteenuste direktiiv) ja GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus). Allpool tutvustame lühidalt, millist mõju avaldavad ja võimalusi avavad need seadused Swedbanki klientidele.

PSD2

Makseteenuste direktiivi eesmärk on suurendada konkurentsi ja seega klientide tootevalikut. PSD2 avab pangandusturu ja laseb ka teistel tegijatel pankadega võistelda. Samas võimaldab see pangal edasi areneda ja teha koostööd teiste ettevõtetega.

PSD2 lubab klientidel kasutada teisi finantsettevõtteid (kolmanda osapoole teenusepakkujaid) teatud pangateenuste osutamiseks, näiteks info hankimiseks konto seisu ja sellel toimunud tehingute kohta, samuti ka maksete tegemiseks – arvete tasumiseks, raha ülekandmiseks omaenda või teiste kontodele.

Kui klient annab kolmandale osapoolele ligipääsu oma maksekontole ja/või õiguse algatada oma kontolt ülekandeid, peab pank seda kolmandale osapoolele võimaldama. Klient on see, kes otsustab, millist infot ta tahab jagada ja milliste maksete algatamist lubada. Sel direktiivil on märkimisväärne mõju kontoinfo haldamisele, maksete algatamisele ja autentimisele.

GDPR

Isikuandmete kaitse üldmääruse peamine eesmärk on anda inimestele kontroll oma isiklike andmete üle ja lihtsustada piiriülest ettevõtlust, ühtlustades Euroopa Liidu seadusandlust. GDPR kehtib kõikidele ettevõtetele ja organisatsioonidele, mitte vaid pankadele.

Kõik isikuandmed kuuluvad kliendile. See tähendab, et kliendile tuleb jagada arusaadavat teavet, kuidas ja mis eesmärgil me kasutame panga valduses olevat tema kohta käivat infot. Eraisikutel on õigus paluda pangal kustutada nende kohta käiv info ja/või anda see üle teisele ettevõttele või organisatsioonile.

GDPR pakub parema teenuse osutamiseks uusi võimalusi. Kliendid ootavad pangalt enam läbipaistvust ja uus määrus aitab nende soovile vastu tulla.

MiFID2

Lühend MiFID2 tuleb sõnadest Markets in Financial Instruments Directive. 2018. aasta 3. jaanuaril hakkab kehtima teine finantsinstrumenditurgude direktiiv, mis tõhustab tarbijate kaitset finantsnõustamise puhul ja puudutab ühel või teisel moel kõiki investeerimistooteid peale tavaliste hoiuarvete. Eesmärgiks on suurendada läbipaistvust, parandada investorite kaitset ja loodetavasti tugevdada usaldust turgude vastu.

Muu hulgas tähendab see, et klientide investeerimisteenuste ja finantsinstrumentide kohta peab olema võimalik saada lihtsat, detailset ja kergesti ligipääsetavat infot. Näiteks tuleb välja tuua kõik kliendi kulud ja tasud. Klient saab ka parema ülevaate oma investeeringute ja tulude kohta.