Avalehele
Kuidas aitavad suhtarvud edukamalt investeerida?

Kuidas aitavad suhtarvud edukamalt investeerida?

Aktsiate analüüsimise juures on headeks teejuhtideks suhtarvud. Millised neist on levinumad ning mida need investorile näitavad?

Suhtarvude kaudu saab investor välja arvestada, kas ettevõtte aktsia on üle- või alahinnatud ning mis seisus on ta finantsnäitajad. Lisaks tasub ettevõtte suhtarve võrrelda sektori teiste ettevõtete suhtarvudega, et vaadata, kuidas ettevõttel läheb konkurentidega võrreldes.

Levinumad suhtarvud

P/E suhtarvu (ingl price-to-earnings ratio) arvutamiseks jagatakse praegune aktsiahind (P) EPS-iga ehk puhaskasumiga ühe aktsia kohtaP/E suhtarv näitab, kas aktsia on üle- või alahinnatud. Ajalooliselt keskmine P/E suhtarv jääb 15–20 vahele, alla selle peetakse näitajat soodsaks ja üle selle ebasoodsaks. Igas sektoris on normaalne P/E suhtarv siiski erinev – mis mõnes sektoris on hea tase, võib teises olla kallis. Näiteks tehnoloogiafirmadel on tavalisest kõrgem P/E suhtarv, kuid tervishoiufirmadel kipub see olema madalam.

P/B suhtarvu (ingl price-to-book ratio) arvutamiseks jagatakse praegune aktsiahind (P) raamatupidamisliku väärtusega ühe aktsia kohta (B). Raamatupidamislik väärtus ühe aktsia kohta saadakse, kui jagada ettevõtte omakapital välja lastud (emiteeritud) aktsiate arvuga. P/B suhtarv aitab aru saada, kas aktsiaga kaubeldakse alla või üle selle raamatupidamislikku väärtust. Seda kasutatakse ka samas sektoris tegutsevate ettevõtete võrdlemiseks. P/B suhtarv alla 1 võib näidata, et aktsia on alahinnatud ja võib pakkuda huvi väärtusinvestorile; P/B suhtarv üle 1 aga, et aktsia on ülehinnatud.

P/S suhtarvu (ingl price-to-sales ratio) arvutamiseks jagatakse praegune aktsiahind (P) müügituluga ühe aktsia kohta (S). Madal P/S suhtarv võib näidata, et aktsia on alahinnatud. Suhtarv, mis on kõrgem kui samas sektoris tegutsevatel teistel ettevõtetel, võib näidata, et ettevõte  aktsia on ülehinnatud. Heaks P/S suhtarvuks peetakse seda, mis jääb 1 ja 2 vahele. Samas mida väiksem see on, seda parem.

Võlakordaja (ingl debt-to-equity ratio) arvutamiseks jagatakse ettevõtte koguvõlg aktsionäride omakapitaliga. See näitab, kui palju on ettevõttel omakapitaliga võrreldes võlga. Suhtarv üle 1 näitab, et ettevõttel on kohustusi rohkem kui omakapitali, ning kõrge suhtarv viitab ohule, et ettevõttel võib tekkida raskusi, kui intressimäärad peaksid kiiresti tõusma. Suhtarv erineb sektoriti ning näiteks kapitalikulukatel ettevõtetel võib see olla kõrgem kui teistel.

ROE (ingl return-on-equity) ehk omakapitali tootluse arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum omakapitaliga. Omakapitali tootlus näitab, kui palju kasumit teenib iga omakapitali euro, ning mida kõrgem on ROE, seda kasumlikum on ettevõte. ROE võib sektoriti erineda, kuid heaks ROE-ks peetakse 15–20%.

Dividendinäitajad. Ka dividend annab ettevõtte finantsseisundi kohta kasulikku infot. Iga-aastane dividend näitab, et ettevõte on finantsiliselt tugev ning teenib kasumit, mida saab ka investoritega jagada. Loe dividendide kohta pikemalt siit.

Märksõnad: Aktsia, dividend, Investeerimine, ROE