Avalehele
Kuidas Swedbank on soolist palgalõhet vähendanud?

Kuidas Swedbank on soolist palgalõhet vähendanud?

28. mail toimus Sotsiaalministeeriumis pressiüritus, kus tervise- ja tööminister Riina Sikkut rääkis soolise palgalõhe põhjustest ja tutvustas võimalusi, kuidas riik saab palgalõhe vähendamist toetada. Eraettevõtte näitel kõneles ka Swedbanki juht Robert Kitt, kes tõi välja selle, mida pank on ära teinud palgalõhe vähendamiseks. Praeguseks on Swedbank soolise põhjendamatu palgalõhe viinud 0,2%-ni.

Kuidas oleme selle saavutanud?

Palgalõhe vähendamisega hakkasime tegelema 2014. aastal, mil seadsime eesmärgiks 2017. aastaks õigustamatud palgaerinevused ära kaotada. Samuti võtsime kasutusele õiglase palga jälgimise metoodika, kus võrdleme sarnasel positsioonil olevate meeste ja naiste palkasid. Peame oluliseks, et sama tööd tegevad mehed ja naised saaksid ühesugust töötasu.

Kõige aluseks on terviklik ja õiglane palgasüsteem. Oleme jaotanud ametid tööperedesse, millele kehtivad kindlad palgavahemikud. Samuti oleme kehtestanud ühtsed palgaülevaatuse põhimõtted. Vaatame palga üle nii iga-aastasel palgavestlusel kui ka uuele ametikohale asudes, vastutuse tõustes ja vanemapuhkuselt naastes. Töösoorituse hindamiseks oleme kehtestanud selged kriteeriumid.

Mis on statistiline sooline palgalõhe?

Meedia räägib tavaliselt statistilisest soolisest palgalõhest, mis võrdleb kõigi meeste ja naiste sissetulekuid nende ametikohtadest hoolimata. Swedbankis mõõdetakse ametikohtade põhist soolist palgalõhet, kuid samas on meil küllaga tegevusi, et ka statistilist soolist palgalõhet vähendada.

Näiteks paneme rõhku meeskondade mitmekesisuse ja soolise tasakaalu tõstmisele, et vähendada sisemise tööturu segregatsiooni. Jälgime, et kõigil töötajatel oleksid võrdsed võimalused edasiarenguks. Meil on terviklik lähenemine karjäärijuhtimisele ja planeerimisele, mida toetavad järelkasvu- ja arenguprogrammid, kus on samuti fookuses sooline tasakaal. Hindame erinevusi ja loome võimalusi ka vähenenud töövõimega inimestele töö leidmiseks.

Stereotüüpide murdmiseks värbame hea meelega näiteks mehi kliendinõustaja ametikohale ning naisi IT-valdkonda. Klienditeenindus on Eestis traditsiooniliselt olnud naiste valdkond. Selle muutmiseks oleme läbi viinud turunduskampaaniaid, et kutsuda kandideerima rohkem mehi. Plaanime sellele rõhku panna ka edaspidi.

Oluline on, et lapsehoolduspuhkuselt tulnud vanem tunneks end tööle naastes kindlana ja tema karjäär jätkuks edukalt. Selleks hoiame vanemapuhkusel olijatega kontakti, saadame neile infot panga siseelu kohta, kutsume üritustele ja korraldame karjääriseminare. Tööle naastes vaatame palga üle ning kui see on kodus oldud aja jooksul kolleegidest maha jäänud, tõstame teistega sarnasele tasemele. Samuti on peamajas väikelaste vanematele avatud lastehoid.

Need on mõned meetmed, mille oleme kasutusele võtnud ja mis on ka häid tulemusi andnud. Soolise palgalõhe vähendamine on pikaajaline protsess, mille üheks kõige olulisemaks võtmeks on kõigile võrdsete võimaluste tagamine.