Avalehele
Seadusemuudatused annavad hea võimaluse teha töötingimustest teavitamine lihtsamaks

Seadusemuudatused annavad hea võimaluse teha töötingimustest teavitamine lihtsamaks

Muudatused töölepingu seaduses panevad paika, et töötajad peavad tööandjalt saama rohkem infot töötingimuste kohta. Suur osa infost on meie töötajatele juba praegu kättesaadav – kas töölepingus, töökorralduse reeglites või siseveebis. Teisalt on see hea refleksioonihetk kõigi tööandjate jaoks: kuidas muuta vajalikud dokumendid töötajatele veelgi lihtsamaks ja selgemaks?

 2022 on töösuhete jaoks põnev aasta. Töölepingu seaduses sätestatakse hoolduskohustusega töötajate õigus küsida paindlikke töötingimusi, aprillist tulevad suured muudatused perehüvitiste süsteemi. Augustis jõustuvad töölepingu seaduse muudatused tähendavad, et tööandjal on kohustus anda uuele töötajale rohkem informatsiooni töötingimuste kohta.

Kui seni pidid töötajale teada olema tööülesanded, tasu ja palgapäev, tööaeg ja töökorralduse reeglid, siis 1. augustist alates lisanduvad nimekirja: tööandja pakutavad koolitused, tööandja hüvitatav puhkus, katseaja kestus, ületunnitöö tegemised tingimused, töölepingu ülesütlemise vorm ja põhjendamiskohustus, maksude ja maksetega saadav kaitse.

Olemasolevaid töölepinguid uue teavitamiskohustuse tõttu ümber vormistama ei pea. Töötajate põhjalikumaks teavitamiseks tuleb kas täiendada edaspidi sõlmitavaid töölepinguid või anda infot täpsustatud sisekorrareeglites, muudes kirjalikes dokumentides. Tasub ka tähele panna, et uute reeglite järgi tuleb eespool loetletud töötingimustest kirjalikult teavitada ka vähemalt kuuks ajaks Eestisse lähetatud töötajat.

Suund suurema läbipaistvuse poole

On tervitatav, et varasemast rohkem rõhutatakse tööandja kohustust anda töötajale võimalikult palju infot töötingimuste kohta. See suurendab läbipaistvust ja loob ühtse arusaamise mõlemale töösuhte poolele. Oleme teinud esmase analüüsi ja võib öelda, et suur osa seadusemuudatusega nõutavast infost on Swedbanki töötajatele juba praegu kättesaadav – kas töölepingus, töökorralduse reeglites või siseveebis. Teisalt on see hea refleksioonihetk kõigi tööandjate jaoks: kuidas muuta vajalikud dokumendid töötajatele veelgi lihtsamaks ja selgemaks? Seda võimalust peab kasutama. Vaatame ka Swedbankis veelkord üle, mida tulevikus lisada töölepingusse, mida kajastada töökorralduse reeglites ja millisel viisil tagada, et info jõuaks õigel ajal kõigi töötajateni. Oleme juba mõnda aega plaaninud muuta kasutatavat töölepingu põhja lihtsamaks. Uued töölepingu seaduse muudatused on andnud plaanidele uue hoo ja selge tähtaja.

On enesestmõistetav, et pandeemia tõttu on tööelus palju muutunud. Praegused töökorralduse reeglid kehtivad juba mitu aastat, kuid oleme uuendanud näiteks paindliku töökorralduse põhimõtteid ja loonud uusi dokumente, mis reguleerivad muuhulgas kaugtöö tegemist ning pandeemia olukorras käitumist. Üle poole Swedbanki töötajatest teevad praegu tööd kodukontoris, mistõttu tekkis vajadus sõlmida töötajatega kaugtöö kokkulepped. Oleme võimaldanud kaugtööd tegevatel töötajatel viia vajalikud töövahendid kontorist koju. Kõigile töötajatele oli kohustuslik läbida tööohutuse alane e-koolitus, mis andis ka juhiseid, kuidas luua koju ergonoomiline töökoht.

Oleme täheldanud, et töötajad väga hindavad paindlikust ja võimalust töötada kodust. Meie viimaste aastate rahulolu-uuringud on näidanud, et märgatavalt on tõusnud rahulolu töö- ja pereelu tasakaaluga. See on meie jaoks oluline näitaja – kui meie töötaja on õnnelik kodus, siis ta on õnnelik ja valmis panustama ka tööl.

Üldiselt näemegi, et kolleegid on väga hästi kaugtööga kohanenud, õppinud kasutama erinevaid kanaleid ja leidnud võimalusi koostööks. Seetõttu julgen arvata, et pandeemia eelsesse tööolukorda me enam ei naase ka pandeemia lõppedes, näiteks jääbki tööga seotud reisimine vähem tähtsaks. Kuidas lihtsustada kaugtööd ka rahvusvaheliselt, on juba tuleviku küsimus. Oluliselt aitaks kaasa see, kui Euroopa Liidus lepitaks kokku tingimustes, mille alusel võiks kaugtööd teha ka teisest riigist ilma, et see tooks tööandjale kaasa sedavõrd palju kohustusi ja kulusid.