Uuring: Eesti elanike teadlikkus plaanitavast pensionireformist on vähene

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade elanike teadlikkusest seoses pensioni II samba muudatustega ning nende plaanidest.