Palgavahemike avalikustamine on õige tee

Selgitan, miks minu meelest on avalikustamise tee õigem.