Tööpuudus peaks hakkama kahanema aasta teisel poolel

Selle aasta keskmiseks töötuse määraks prognoosib Swedbank 8,1 protsenti.