Märksõnad: Eksport, Impordinõudlus, Import, Kaupade eksport, Tööjõukulu, Tööstus, Töötlev tööstus