Kuidas luua kiusamisvaba töökeskkonda?

Kuidas tagada töötajatele kiusamisvaba töökeskkond ning milliseid samme astuda diskrimineerimise ja ahistamise vastu?