Ravim inflatsiooni vastu

Üks tont käib mööda Euroopat – inflatsioonitont.