Maakondade järeleaitamine Tallinnale – kas lootusetu ülesanne?

Elu Eesti väikelinnades, külades ja maakohtades paraneb. Kui ma mõtlen ajale 15-20 aastat, või isegi 10 aastat tagasi, on palju ...