Märksõnad: Eksport, Investeeringud, Käive, Kasum, Kasumlikkus, Tööjõukulu